بحث هذه المدونة الإلكترونية

pertook

pertook

2011/01/04

رێكه‌فتنا دگه‌ل مارى


دبێژن دوو برایا ره‌زه‌ك هه‌بو و هه‌ر دچوونه‌ ناڤ ره‌زێ خو و ل نیڤا ره‌زى جهێ مشتاخه‌ و بێهن ڤه‌دانا وان بو و ل وى جهى كونا ماره‌كى لێ هه‌بوو، جار مار ژبه‌ر وان د ره‌ڤى و جار ئه‌و ژبه‌ر مارى دره‌ڤین، نه‌ مارى كونا خو دبره‌ جهه‌كێ دى و نه‌ ئه‌و دشیان جهێ مشتاخه‌ و بهێن ڤه‌دانا خوه‌ ب ڤه‌گوهێزن جهه‌ك دى.
دبێژن روژه‌كێ مار دگه‌ل وان ب ئه‌زمان هات و گوتێ بوچى ئه‌م رێكه‌فتنامه‌كێ دگه‌ل ئێك نا كه‌ین، هوین من نه‌ كوژن و ئه‌ز هه‌رو دێ بو هه‌وه‌ زێره‌كێ ئینم.
دبێژن هه‌ر دوو برا دگه‌ل مارى رێكه‌فتن و هه‌رو مارى زێره‌ك ژ وێ كونێ بو ده‌ردئێخست.
روژه‌كێ برایه‌كى گوته‌ برایێ دى ما دێ بوچى مینینه‌ ل هیڤیا مارى و هه‌رو زێره‌كى بو مه‌ بینیت، هه‌ما دێ روژه‌كێ مارى كوژین و كونا وى هلكولین و زێرن دكونێ دا. خره‌كا بو خو به‌ین.
هندى برایێ وى ما پێڤه‌ و گوتێ برا مه‌ رێكه‌فتن یا دگه‌ل مارى كرى و دێ چاوان به‌ختێ خوه‌ لێ خراب كه‌ین.
دبێژن برایێ وى هه‌ر ما ب برایێ خو ڤه‌ و تا برایێ وى ژى رازى بوى و لبه‌ر مارى داناین و روژه‌كێ هه‌ دوو چونه‌ مارى و دربه‌ك ل مارى دا و كوریا مارى ژێڤه‌كر و مار چوو د كونا خوڤه‌.
ژبه‌ر كو هه‌ر دوو برا چ ده‌رگه‌هێن رزقى ژبلى وى ره‌زى نینن، هه‌ر دچوونه‌ ناڤ ره‌زى و ل نیڤرو دچوونه‌ جهێ بهێن ڤه‌دانێ و هه‌تا روژه‌كێ مارى ب ئێكى ژوان ڤه‌داى و كوشتى.
دبێژن برایێ ماى گه‌له‌ك په‌شێمان بو و روژه‌كێ چوو هنداڤ كونا مارى و گوتێ مارو تو بو ناهێى ئه‌م وه‌ك به‌رێ ببینه‌ هه‌ڤال و ئه‌ز برایێ خوه‌ ژبیركه‌م و تو ژى كوریا خوه‌ ژبیر كه‌ى.
دبێژن جاره‌كا دى مار ب ئه‌زمان هاته‌ ڤه‌ و گوتێ چ جارێن دى رێكه‌فتن و هه‌ڤالینیا مه‌ وه‌ك خوه‌ نازڤریته‌، ژبه‌ر كو هندى بیرا ته‌ ل برایێ ته‌ بهێت و هندى بیرا من ل كوریا من بهێت ئه‌م دێ هه‌ولێن كوشتنا ئێك و دوو ده‌ین.

إرسال تعليق