بحث هذه المدونة الإلكترونية

pertook

pertook

2014/05/19

عەشقا د قیتارێ‌ دا

لاپتوپ...........
عبدالرحمن بامەرنی
Bamerni77@yahoo.com
 عەشقا قیتارێ‌، نە ناڤێ‌ رونامەكێ‌ یە و نە ژی داهێنانەكا نوی و نە ژی ئێك ژ فلمێن هولیوودە. عەشقا دناڤ قیتارێ‌ دا ڤەگێرانەكە و مەرەما من ژ ڤێ‌ ڤەگێرانێ‌ ژی، بتنێ‌ پاقژییا دلێن گەنجێن مەیە و ئەو كومەلگێ‌ ئەڤ گەنجە دناڤ دا پەروەردە بوی و دیسان كارتێكرنا دنیا بینینێ‌ ل سەر وی و چەند ئەڤ گەنجێن هەنێ‌ شیاینە و دشێن خوە خوە ژ بن گڤاشتنێن كومەلگەهی و رەوشت و تیتالان دەرباز بكەن، كو گەلەك جاران ئەڤ رەفتارێن مروڤی، دبنە ڤەگێرێن پێكەنینێ‌ و مروڤ خوە دئێختە بن ڤێ‌ پرسێ‌ ڤە، تو بێژی ئەز هینگێ‌ یێ‌ گێل نەبم؟!
ئەو جارا دوێ‌ بو ئەم دچین پلێتا قیتارێ‌ دبرین، مەرەما من ئەو جارا دوێ‌ بو ئەز ل قیتارێ‌ سیار دبم. ئەڤێ‌ جارێ‌ ژی ئەم هەشت نەهـ هەڤال بوین، ئەم هەمی دەرچووێن ئێك قوناغ بوین و دا ژ باژێرێ‌ میسل بەرەڤ بەغدا برێكەڤین. دەم شەڤ بو و ئەگەر ئەز یێ‌ شاش نەبم، ل دەهی شەڤێ‌ ژڤانێ‌ برێكەفتنا قیتارێ‌ بو. ئەڤ ڤەگێرانا ئەز ژێ‌ بەحس دكەم، بەری سەرهلدانا سالا 1991 ێ‌ ب سالەكێ‌ بو. دقیتارێ‌ دا هەر دوو كەس ل سەر ئێك كورسی درونشتن، كو هەر كورسیەك دوو نەفەری بو. مە رێزبەندیا خوە گرت و ئەم ئێك و ئێك و دوو و دوو بەر ب برینا پلێتان چوین و لدویڤ ژمارا ل سەر پلێتێ‌، ئەم ل جهێن خوە گەریاین و هەر دوو ژ مە ل سەر ئێك كورسیا دوو نەفەری و ئێك ژ هەڤالێن مە ل سەر كورسیەكێ‌ رونشتە خوارێ‌ و ما لهیڤیا كەسێ‌ دوێ‌ كو لدویڤ ژمارا پلێتێ‌ بهێت. رەنگە مە ئەڤێن دی ب دل پێڤەمان ل وی هەڤالی دنێری، ژبەر كو تا بەرێ‌ سپێدێ‌ و ژ گرگر و مر مرا قیتارێ‌، كو نەدهێلا خەو بكەڤیتە چاڤێن مە، ئەم نەدشیاین چاڤێن خوە دانین سەر ئێك و دەما سپێدەهیان ژی ئەم ژێ‌ پەیا دبوین، ئەم دشر و دڤەقوتایی بوین. 

ئەو ناڤێن دگەل مندا مەزن بوین!

لاپتوپ............
عبدالرحمن بامەرنی
Bamerni77@yahoo.com
هەر كەسەكی ناڤەك پێخوشە پێ‌ بهێتە گازیكرن و ئەو ناڤێ‌ ئەز پێدهێمە ناسكرن و گازیكرن، ئەو ناڤە یێ‌ بابێ‌ من پێخوش و ڤیایی بەشەك ژ ناسكرنا من بو وی ڤەگەریت و رێزگرتن بو وی، من حەزا وی لپێش وی ناڤێ‌ خوازیارێ‌ خوە ئێخست، ئەڤێ‌ هوین نوكە من پێ ناس دكەن.. چیروكێن ناڤی گەلەك هەنە و هەر ئێكی ژی دڤێت تایبەتمەندییا خوە هەبیت، كو بەلێ‌ ئەو یێ‌ هەی.. لپێشیا وێ‌، بابێ‌ من یێ‌ دوێ‌ هەبو و تا بناڤێ‌ وی من خو نە دا با نیاسین و من (ئەحمەدێ‌ مەلای) پێڤە نەكربا، كەسێ‌ ئەز ناس نە دكرم.. چیروكا من بو هەلبژارتنا ناڤێ‌ منێ‌ خوازیار گەلەكن و هەمی ژی ب زاروكینیا من ڤەنە و ئەو ناڤن یێن من ئەڤ زاروكینیە دگەل دا مەزن كری.. دكانا قدوسی خوشترین جهـ بو كو هەر شەڤ من خەون ب (فالكان) ڤە ددیت و شەكروكێن وی یێن سور و زەر.

قەردارێ‌ تە مە سەیدایێ‌ عەدنان

عبدالرحمن بامەرنی 
هەر كەسەكی ژ مە ویستگەهەك هەیە و ژ وێرێ‌ ژیانا وی دەست پێدكەت، چ ئەو ژیانا هەنێ‌ دەستپێكا خواندنێ‌ و چوونا كولیژەكا تایبەت بیت یان ژی ئەنجامدانا پروژەكی یان ژی گوهورینا هزرێن وی بیت و بیروكەیا وێ‌ هزرێ‌ كارتێكرن ل سەر ژیانا وی هەمیێ‌ كربیت. رەنگە ئەو ویستگەهـ ژی خوە دچوارچوڤێ‌ شیرەتەكێ‌ یان سوحبەتەكێ‌ یان ژی دان و ستاندنەكا هەڤالینیێ‌ دا و تا حەژێكرنەكێ‌ دا ببینیت، چ ئەو حەژێكرن ژ ئالیێ‌ كوری ڤە بیت یان كچێ‌ و هەردوو پروسا هەڤژینیێ‌ دگەل ئێك پێك بینن.

(ژاژیێ‌ عەسلی) و عەسلخانە

لاپتوپ...........

عبدالرحمن بامەرنی
Bamerni77@yahoo.com

هەر چەندە ئەم هەمی دفێرین دەما ئەم تشتەكی دكرین، ئەم دبێژینە خودانێ‌ دكانێ‌ كا فلان تشتێ‌ عەسلی بدە من و ئەم دوو سێ‌ جاران ژی بو تەئكید دكەین، كا تە یێ‌ عەسلی دا یە من یان نە!  ئەم ژبیردكەین كو شوینا ئەم بێژینێ‌ فلان تشتێ‌ (عەسلی) بدە من، هەر وەكو ئەم دبێژینێ‌ (وژدانا) خو بدە كاری.
 تشتێ‌ ئەز كێشایمە ڤێ‌ نڤیسینێ‌ ژی، دەما ژنەكێ‌ پسیارا (ژاژیێ‌ عەسلی) ژ خودانێ‌ دكانەكێ‌ كری، كو ب سەدان پسیار دسەرێ‌ من دا دروست كرن، ژبەر كو ڤێ‌ ژنێ‌ نە بتنێ‌ دگوتی بو من ژاژیێ‌ عەسلی، بەلكو خودانێ‌ دكانێ‌ دا سویندێ‌ ژی كو ژاژیێ‌ عەسلی بو بكێشیت. چیروكا ڤێ‌ ژنێ‌ ژی، دەما ئەز ل بەر دەرێ‌ دكانەكا جام كری راوەستیایم، كو چەند جورێن ژاژی دبەرچاڤكری بون. بەری ئەو ژن ژی وەك ل بەر دەرێ‌ ڤێ‌ دكانێ‌ راوەستیت ژی، من دگوتە خودانێ‌ دكانێ‌ كا تە چ جورێن ژاژی هەنە؟ گوت: ژاژیێ‌ پیستی و ژاژیێ‌ ب گەلەك گیا و ژاژیێ‌ پەنیر زێدە و دیسان ژاژیێ‌ ب پەنیر و یێ‌ بێ‌ پەنیر. پسیارا من ژێكری، كا چ جوداهی دناڤبەرا هەمیان دا هەیە، ژلایێ‌ خوشیێ‌ و تامێ‌ ڤە؟ خودانێ‌ دكانێ‌ گوتی: هەر چەندە بهایێ‌ هەر ئێكی ژ یێ دی جوداهیا خوە هەیە، لێ‌ ئەڤە لدویڤ حەزا بكری دمینیت، هندەك بتنێ‌ یێن پیستی دخون و زێدەتر ئەڤە لدەف زەوقا وان دمینیت، ئەگەر نە، ژاژی هەر ژاژی یە.

نە رازیبون یان خو (قانع) كرن

لاپتوپ...........

عبدالرحمن بامەرنی
Bamerni77@yahoo.com
تشتێ‌ ڤێجارێ‌ ئەز لڤێ‌ نڤیسینێ‌ راوەستاندیم، سەفەرەكا من یا هەولێرێ‌ بو، رەخنەكا بێ‌ رامان، دفن بلندی، هەر تشتێ‌ تو ددەرحەقی وی دا بێژی! هەر چەندە خەلكی هەمیێ‌ مافێ‌ هەی یێ‌ نەرازی بیت و نە رازیبون بخوە ژی پروسەیەكا ساخلەم و دیموكراسی یە، لێ‌ نەرازیبونێ‌ ژی ئەتەكێتێن خوە هەنە، هەر وەكو یا بویە دیاردە، دا كو خوە باشتر نیشان بدەی، دێ‌ رابی ب شكاندنا من! شكاندنا من ژی، هەمی ئەو تشتن یێن بمن ڤە گرێدای، ناڤێ‌ من و گوندێ‌ من و ژینگەها من و ئاینێ‌ من و نەتەوا من و باژێرێ‌ من وووووو.
 بەری چەندەكێ‌ بو ئەز ژ هەولێرێ‌ دزڤریمە ڤە، درێكێ‌ دا شوفێری گوتی: ئەگەر دەستیری بیت، دێ‌ ل خارنگەهەكێ‌ برێڤە خارنەكێ‌ خوم، مە ژی كو ئەم سێ‌ نەفەر بوین، مە رازیبونا خوە ل سەر ڤێ‌ چەندێ‌ نیشان دا، ئەوی خارن خار و هەڤالێ‌ وی كو هەردوو ل كوشنێن پشتێ‌ یێن ترومبێلێ‌ درونشتی بون و شنی مە دوێ‌ خارنگەهێ‌ ڤە سەروچاڤێن ئێك دیتن، من گوتێ‌ كەرەمبكە ل سەر ڤێ‌ مێزێ‌ دا پێكڤە ئەم چایەكێ‌ ڤەخوین؟ جامێری هات، ئێكەم سوحبەتا وی دەست برەخنێ‌ كر، ڤیا بو من بڤی رەنگی خو بدەتە ناسكرن كو ئەو ل وەلاتەكێ‌ روژئاڤای ژیانێ‌ دبەتە سەر و یا دوێ‌ ژی بو من (تەجروبا) خوە و دنیا دیتنا خوە یا روژئاڤای نیشا من بدەت. گوت: هەمی تشت دێ‌ هێنە گوهورین، بەس خەلكێ‌ مە چ جارەكێ‌ ناهێتە گوهورین، من ژی گوتێ‌ مەرەما تە چیە؟ گوت: ئەڤ خەلكێ‌ ل ڤان گوندان بو نمونە، خانیێن وان دبێ‌ سەروبەرن و تژی بەر سینگێ‌ مالا وان تشت و مشتن و هیچ جارەكێ‌ فێرنابن تشتێن زێدە ژ بەر دەرێ‌ مالا خوە بهاڤێژن.

2014/05/18

محەمەدێ‌ دختور ژی پیر بو!*


عبدالرحمن بامەرنی

تشتێ‌ من چ جار باوەرنەدكر، پیروبونا محەمەدێ‌ دختور بو! ژبەركو هەر كەسێ‌ نەساخ با، ددانێ‌ وی ئێشابا یان هەستی چاڤكێن وی كەفتبان و خو سەرێ‌ وی ژ كەستبا یان جهەكێ‌ وی بریندارببا، ڤێجا چ ئەو كەسێ‌ هەنێ‌ زاروك با یان ژن یان زەلام و تا پیرەمێر و پیرەژنان ژی قەستا خەستێ‌ دكرن و محەمەدێ‌ دختور بو دەرمان دنڤیسین و ئەو ب وان دەرمانان ساخ دبونە ڤە. تشتێ‌ من هیچ جارەكێ‌ ژی هزر تێدا نەكری، كو محەمەدێ‌ دختور پیر ببیت و ئەو ژی بكەڤیتە بەر نەساخیان تا من وێ‌ روژێ‌ ل هەلكەفتەكێ‌ دیتی كو ژ برێڤەچوونا وی مروڤی دزانی، ئەو دەرمانێن وی بو خەلكی دنڤیسین یان ئەو دەرمان نەماینە یان ژی ژیانێ‌ دەمێن خو هەنە و دڤێت مروڤ تەقەبوللا هەمی قوناغەكا ژیانا خو بكەت.

كی دخوینیت و كی دنڤیسیت


دكوڤارا زين ژماره‌ 12 دا بلاڤ بويه‌
عبدالرحمن بامەرنی
Bamerni77@yahoo.com

هەر چەندە ئەڤ چیروكا دێ‌ نڤیسم، سەرهاتیا خوە یا تایبەت هەیە و كەسێ‌ بو من ڤەگێرای ژی ل سەر رویدانەكێ‌ گوتبو، كو ئەو رویدانا هەنێ‌ بمن و هەڤالەكی و بخواندن و نڤیسینێ‌ ڤە یا گرێدای بو! لێ‌ ئەڤە زێدەتر ژ دوو سالان ل سەر گوهدانا من بو وێ‌ چیروكێ‌ بورین و ئەز هەر جار ڤێ‌ پرسێ‌ ژ خوە دكەم، هین بێژن راست بیت كو ئەو تشتێ‌ ئەم دنڤیسین و بلاڤ دكەین، گوتنا كی (دخوینیت و كی دنڤیسیت) ل سەر بگونجیت و ئەم ل عاقارەكی بین و ئەو ل عاقارەكی.
بەری ئەز بچمە ل سەر وی تشتێ‌ من دڤێت بەحس بكەم، ئەز دێ‌ بنەكوكا چیروكێ‌ نڤیسم، چیروك بخوە ژ دارستانێ‌ دهێتە ڤەگێران و بڤی رەنگی: (ریڤیەك و گورگەك هەبون، ریڤی هەر شەڤ دچوو رییا گوندی و دەما ڤەدگەریا دیكلەك دئینا و دخار. گورگ ژی هەردەم یێ‌ برسی بو و چ بدەست نە دكەفت. روژەكێ‌ گورگی گوتە ریڤی، تو نابێژیە من، تو هەرو ڤان دیكلا ژ كیڤە دئینی؟ ریڤی گوتێ‌: سەیێ‌ گوندی هەڤالێ‌ منە و هەر گاڤا ئەز نزیكی گوندی دبم، ئەو دهێتە بەراهیا من و بو من دیكلەكی دئینیت. گورگی گوتێ‌: كا دێ‌ من ژی بكە هەڤالێ‌ وی سەی، ئەڤە چەند روژە من هیچ تشتەك بەرێڤەی گەورییا خو نەكری. ریڤی كاغەزەك بو نڤیسی و گوتێ‌: هەر گاڤا سە هاتنە تە، ڤێ‌ كاغەزێ‌ بدە دەستێ‌ وان.

ل سەر خاترا كچەكێ‌ دێ‌ ڤێ‌ نڤیسم


لاپتوپ...........

عبدالرحمن بامەرنی
Bamerni77@yahoo.com
گەلەك كەس یێن هەین داخباری هندەك تشتان دبن و پێڤە دهێنە گرێدان، ژوان كەسێن گەلەك سەرنجا من ژی راكێشاین، كچەك دتەمەنێ‌ گەنجاتیا خوە دا، عاشق و داخبارێ‌ دەنگێ‌ هونەرمەندێ‌ وەغەركری (عەبدولواحد زاخویی) بو. ئەڤ كچا هەنێ‌ نە بتنێ‌ داخباری گوهداریكرنا سترانێن وی بو، لێ‌ ئەڤ داخباریا هەنێ‌ گەهشتبو راددێ‌ دینبونێ‌. سێ‌ هەیڤان ژی پشتی مرنا هونەرمەندی، ڤێ‌ كچێ‌ رەنگێ‌ رەش ژبەر خو نەدكر! رەشبینیێ‌ هەمی هزرێن وێ‌ داگیر كربون! من گەلەك جاران كەربێن خوە ژ دەنگێ‌ سترانبێژی ڤەدكرن، لێ‌ ئەو ژ من تورەدبو و دگەهشتە وی راددەی كو پەیوەندیێن خوە دگەل من ب قەتینیت. هەر چەندە من چ پەیوەندی دگەل دا نەبون، بتنێ‌ نیاسینەكا كێم، دیارە وێ‌ ژی دڤیا هندەك ژ كولێن خوە، ژ خەمێن خوە لدەف كەسەكی دارێژیت، كو بەشداری خەمێن وێ‌ ببیت. ئەڤ داخباریا هەنێ‌ نە بتنێ‌ لدەف وێ‌ كچێ‌ پەیدا بوو، ژبەركو بدەهان كورو كچێن باژێری داخبار ببون، نزانم، ژ دەنگێ‌ وی، ژ كەساتیا وی یان ژی ژبەر كو مرنا وی نە تشتەكێ‌ ئاسایی بو، تا ئەو دلوڤانی و حەژێكرن گەهشتیە وی راددەی، ئەڤ داخباربویێن هەنێ‌ هزر بكەن، ئەو سترانبێژێ‌ هەنێ‌ نە مریە و یێ‌ چوویە دخەونا هندەك چاكان دا، كو یێ‌ دگوری دا ساخە.

ژێڤەبە حەقێ‌ تە گەهشت؟!


نڤیسینەكا من یا نوی دكوڤارا زین ژمارە 9 دا، وەك گوشەكا هەیڤانە لبن ناڤێ‌ لاپتوپ دهێتە بلاڤكرن.
عبدالرحمن بامەرنی
Bamerni77@yahoo.com

بیرا من ل سوحبەتەكێ‌ هات، ئێك ژ هەڤالێن من یا راستتر نە برامانا هەڤالی، چنكو ئەو گەلەك ژ من مەزنتر بو، لێ‌ ئەم وەك هەڤالان بوین و گەلەك تشت هەبون ئەم ل سەر سوحبەتا بكەین و مە بەردەوام سەرەدانێن ئێك دكرن و مە پسیارا ئێك دكر بو خوشی و نەخوشیان. روژەكێ‌ ل سەر سوحبەتا تزبیان و گرانیا وان بو من ڤەگێرا، گوت: ل سالێن هەشتیان بو، مە سیارێن بارهەلگر ژ گومكرێن دهوكێ‌ تژی فێقی دكرن و مە بو باژێرێن باشورێ‌ عیراقێ‌ دبرن. ئێك ژڤان گەشتان ژی، مە بارەكێ‌ شتییا بو (باژێرێ‌ دیوانیە) ل باشورێ‌ عیراقێ‌ باركر و پشتی مە شتیێن خوە هەمی فروشتین، مە فراڤین ل ئێك ژ خوارنگەهێن وی باژێری خار و ئەم ل چایخانەكێ‌ بو ڤەخارنا چایەكێ‌ درونشتی بوین. هندەك تزبی ددەستێ‌ من دابون كو ب پارێ‌ هینگێ‌، من 65 دینارێن عەسلی پێدابون و من كربونە ددەستێ‌ خوە دا و دبەر ڤەخارنا چایێ‌ را من چەق چەق ژێ‌ دئینا و خوە پێڤە مژوول دكر.

عەقلیەتا سابینێ‌


لاپتوپ...........

عبدالرحمن بامەرنی
Bamerni77@yahoo.com 


دەما ئەز هزر ل موچێ‌ خوە یێ‌ هەیڤانە دكەم، ئێكسەر ئەز هزرا كەرێ‌ سابینێ‌ دكەم! هەمی تشت دگەل ڤی كەرێ‌ سابینێ‌ هاتنە گوهارتن، ئەڤە نە ئەو گوهورینە یا دگەل من بتنێ‌ پەیدا بوی، بەلكو خەلكێ‌ ڤی باژێری هەمی وەك منن، هەمیان بیرهاتن دگەل كەرێ‌ سابینێ‌ هەبوینە، بتایبەت ئەگەر مووچێ‌ خوە یان داهاتێ‌ خوە یێ‌ سالێن نوتان هەمبەری یێ‌ ئەڤرو و پشتی سالا 2000 ێ‌ بكەن، ئەو داهاتێ‌ ل وی دەمی هەیڤا مە پێ دچوو سەر، ئەڤرو هەمان پارە، جوداهیا سابینێ‌ بتنێ‌ دیار ناكەت، ل وی دەمی كەرەكێ‌ سابینێ‌ بو گەلەك تشتان دهاتە بكارئینان، سەر و ریهـ پێ‌ دهاتنە تراشین، سەر و لەش پێ‌ دهاتنە شویشتن، ئامان پێ‌ دهاتنە شوشتن و ژاراڤ كرن، جل و بەرگ و گورە و جلكێن زاروكا و لحێف و بەتەنی و دووشەك و تا تەوالیت و دەست شو ژی پێ‌ دهاتنە پاقژكرن. 

بیرهاتنە‌كا من


نڤیسینا من د كوڤارا (زین) ژمارە 6 دا كو وەك گوشەكا هەیڤانە لبن ناڤێ‌ (لاپتوب) دهێتە بلاڤكرن
عبدالرحمن بامەرنی

 

Bamerni77@yahoo.com

ئەز ببومە بازرگان، یا راستتر بازرگانەكێ‌ بچویك و هەرو جارەكێ‌ ئەز ب (ئەمانێ‌) و ب (ربعەكێ‌) دچوومە كومەلگەها كورێن گاڤانا. بازرگانیا من ژ دەهـ دیناران دەست پێكریە و دوماهی جار من بایێ‌ 28 دیناران تشتێن قەچاخ دگەل خوە ئینابون. بازرگانیا من ژی دەمژمێرێن ئەلەكترونی بون و جزدانك، هەر چەندە خەلكی گەلەك تشتێن بناڤ قاچاخ ژ وێرێ‌ دكرین و بخو دئینانە مال. ئەڤ قەچاخیا ئەز ژێ‌ بەحس دكەم، یا سالێن هەشتیان بو هێشتا شەرێ‌ عیراقێ‌ و ئیرانێ‌ دگەرمە گەرما خوە دا.
هەر دەما ئەز دچوومە ڤێ‌ بازرگانیێ‌ ژی، ترسا من ژ چ تشتەكی نەبو، بتنێ‌ ژ خالا پكشنینێ‌ (سەیتەرێ‌) بو، یا راستر نە بتنێ‌ هەكو تشتێن قاچاخ ڤمن ئەز دترسام كو بهێمە گرتن، بەلكو دەما ئەز دچووم ژی ئەز دترسام. سەهما سەیتەرێ‌ دسەرێ‌ هەمیان دابو، هەر دەما ئەم نزیك دبوین ژی، وەك بڤێنەكێ‌ دەنگەك ب سەر نەفەران ڤە دچوو و من دزانی كو هەمی یێ‌ (ئایەتان و بسمللا و قولئەعوزو وا و ئایەتولكورسی) بخو ڤە دخوینن، ئەڤ دوعایێن هەنێ‌ ژی زێدەباری نفرینان.