عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2011/04/13

نڤیسین ب قه‌له‌مىَ حبرى


عبدالرحمن بامه‌رنى

عه‌قلیه‌ت

لبیرامنه‌، دنڤیسنه‌كا خو دا من ئاماژه‌ بوىَ چه‌ندىَ دا بو، مه‌ پشتى سه‌رهلدانىَ  ب عه‌قلیه‌تا چیایى ریَبه‌رییا خوه‌ دكر و ژ وىَ عه‌قلیه‌تىَ ژى، ئه‌م نه‌شیاین خوه‌ زوى دگه‌ل دورهیَلى بگونجینین. ئه‌گه‌ر نوكه‌ ژى ئه‌م به‌راوردیه‌كىَ دگه‌ل عه‌قلیه‌تا به‌رى سه‌رهلدانىَ و پشتى سه‌رهلدانىَ دا بكه‌ین، ئه‌گه‌ر دروستتر بیَژین به‌راوردیه‌كىَ دگه‌ل عه‌قلیه‌تا ئه‌وا ئه‌م ژ باب و باپیریَن خوه‌ و ژ كه‌لتور و ره‌وشت و تیتالیَن خوه‌ فیَربوینىَ، دگه‌ل ئه‌ڤا نوكه‌ ئه‌م دپیَشكه‌تنا نوكه‌ جیهان گه‌هشتیىَ دا دبكه‌ین، كو كه‌نالیَن عه‌سمانى جیهان بچویك كریه‌ و ئینایه‌ دهه‌مى خانییان ڤه‌. ئه‌نترنیَت، كو دئیَك سات دا تو دشیَى روژهه‌لات و روژئاڤاییَن جیهانىَ بگه‌هینیه‌ ئیَك. ئه‌م دىَ دوو دورهیَلیَن ژ ئیَك جودا هه‌مبیَزكه‌ین، ئه‌م دناڤبه‌را هه‌ردوان ژى دا دهلاویستى نه‌ و ئه‌م نه‌شیاینه‌ ئه‌وا لده‌ف مه‌ هه‌ى، خوه‌ ژىَ رزگار بكه‌ین. نه‌ ئه‌م دشیَین ئه‌وا هه‌ى ژى خوه‌ دگه‌ل دا بگونجینین! ژ ڤىَ هه‌ڤكیَشه‌یىَ ژى، ئه‌م بترس ل هه‌ردوو حاله‌تان دنیَرین. ئه‌م هزر دكه‌ین، ئه‌گه‌ر مه‌ خوه‌ ژ رابردویىَ خوه‌ ڤه‌هیَلا، ئه‌ڤه‌ مه‌ كه‌سایه‌تى و ره‌وشت و تیتال و باوه‌ریا خوه‌ هه‌مى ژ ده‌ست دا، ئه‌گه‌ر مه‌ خوه‌ دگه‌ل دورهیَلى ژى گونجاند و ئه‌م تیَدا سه‌رنه‌كه‌فتین، ترسا مه‌ ئه‌م ببینه‌ پیَترانك و هینگىَ ترسا مه‌ ژ وىَ چه‌ندىَ په‌یدا بیت، ئه‌م دوباره‌ نه‌شیَین خوه‌ دگه‌ل رابردویىَ خوه‌ بگونجینین ڤه‌.