عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2012/12/14

ئەحمەد یاسین چاوان كەرب گرتی دبیت!


عبدالرحمن بامەرنی
ژ كەربێن تە دا، ئێك ژ هەلبەستێن هوزانڤان (ئەحمەد یاسین)ە دكوڤارا پەیڤ ژمارە 58 دا بلاڤ بویە، هەر ژ ناڤ و نیشانێ‌ هەلبەستێ‌، مروڤ دزانیت هوزانڤانی دڤێت تشتەكێ‌ نە ئاسایی ب ئازرینیت، ئەو تشتێ‌ هەنێ‌ ژی رەنگڤەدانەك بیت و نە دویرە ئەو رەنگڤەدانا هەنێ‌ بەروڤاژی ل سەر وی بخوە ژی بزڤریت، كا چاوان هندەك كەس تشتێن خوە پیچ دكەن یان تا بەرەڤ خوەكوژیێ‌ ژی دچن. لێ‌ ئەڤ كەربا هوزانڤانی بتنێ‌ ل نفرینان دراوەستیت و ئەڤە ژی ب ساناهیترین چەكە ددەستێ‌ كەسەكێ‌ بێ‌ دەستهەلات دا، كو هەست كربیت یێ‌ لاوازە و یێ‌ بەرامبەر دربێ‌ خوە یێ‌ داوەشاندیێ‌.
تشتێ‌ ڤی دەقی بالكێش دكەت، هوزانڤان هێزا خوە ددەتە سەر زمانێ‌ نفرینێ‌ و چاوان داهێنانێ‌ دڤی بواری دا بكەت، هەولدایە گەلەك ژوان تشتێن ل بەر وی دكەهی و لێ‌ ئاشنا یان برامانەكا دی، هەولدایە وان هەمی تشتێن كەساتیا وی ب (وێ‌) ڤە گرێددەن، ب پرچینیت، ڤیایە كەربا خوە ژی بڤان نفرینان بەلاڤە بكەت. تا ڤێرە ئەڤە ئەو ناڤەروكە یا ئەحمەد یاسین شاعرییا خوە دارێتیێ‌ و سنعەتكاری و فەرهەنگا وی یا بەرفرەهـ ژ گوندی، كومەلگەهی، فلكلوری و بیروباوەران، زانستێ‌ كەڤن و یێ‌ نوی و هەر تشتێ‌ ب بەرچاڤێن وی كەفتی خواندی یا هەولدای دڤێ‌ شعرێ‌ دا تەوزیفبكەت. ئەگەر دوێنەكی دا، بلندی و نزمی هەبیت ژی، هوزانڤان یێ‌ شیایی ب موزیكەیا شعرێ‌، خاندەڤای ب شعرا خوەڤە، سەر راست كەتە ڤە و نەهێلیت ڤەقەتیان بكەڤیتە دناڤبەرا هەردوان دا و ئەڤە ئێك ژ وان خالێن سەركەتی یە كو هەر هوزانڤانەك هەولددەت هەمی خاندەڤا دوو جار و سێ‌ جاران، دەقێ‌ وی بخوینن.

2012/12/04

مەندبون و زیندیبون د شعرا (تو، ئەو شانەنشینا داگیر كری) یا بلند محەمەد دا


عبدالرحمن بامەرنی

ئەگەر ل زمانێ‌ زیندی یێ‌ كوردان ڤەگەرین ئەوێ‌ تا نوكە گەهشتیە بەر دەستێ‌ مە، د شعرێ‌ دا زێدەتر ژ هەر تشتەك دی ئەڤ زیندیبونا هەنێ‌ رەنگ ڤەدایە ڤە، ئەڤە ژی بەراورد دگەل ئەوا سەردەڤ  چ برییا ڤەگێرانا چیروك و چیڤانوكان بیت چ ژی ستران و لاڤژە و حەیران بن، ژ بەركو شعرێ‌ گیان دایە زمانی و ئەڤ زیندیبونا هەنێ‌ یا ئەم دبینین ژی هەر ژڤێ‌ كریارا داهێنانێ‌ بویە. شعر ژی ب وێ‌ رامانێ‌ كو زێدەتر ژ هەر تشتەكێ‌ دی، شاعر دشێت شیانێن خوە تێدا بەرچاڤ بكەت و دیاردەیێن كومەلایەتی و سیاسی و ئابوری تێدا ب دارێژی

2012/10/14

جزبەچوون د شعرێن (محسن قوچان)ی دا شعرا (كۆل) وەك نمونە


عبدالرحمن بامەرنی


دبیت ئەوا من مەرەم پێ‌ هەی ئەز بابەتێ‌ خوە ل سەر بنڤیسم زێدەتر نێزیكی وێ‌ جزبەچوونێ‌ بیت ئەوا سوفی و مریدێن شێخان پێ‌ دچنە دجیهانا دی دا ئەوا بناڤێ‌ جیهانا (غەیب)ێ‌ ده
ێتە ناسكرن، جزبەچوون ژی ب وێ‌ رامانا ئەز تێدگەهم، جورە خوە ژبیرڤەكرنەكا روحی یە و دەركەتنە ژ جانی، مروڤ ژ دنیاداریێ‌ و هەستداریێ‌ ڤارێ‌ دبیت و مروڤ و دەرون و گیانێ‌ خوە بتنێ‌ دمینن گیانەكێ‌ رویت و رویس و ئەو مروڤێ‌ هە ژ بن هەمی گڤاشتنەكێ‌ دەردكەڤیت، دڤی حالەتی ژی دا هەمی ئەندامێن مروڤی یێن هەستدار و نە هەستدار دكەڤنە دبن كاریگەرییا ڤێ‌ جزبەبونێ‌ دا و ئەڤ هەمی ئەندامێن هە دبلندترین گوپیتكا خوە یا هلفریانێ‌ دانە و دێ‌ هزركەی تو یێ‌ ل پێش دیمەنەكی ژ فلمەكێ‌ (ئەكشن) یان برەنگەكێ‌ دی بێژم، مروڤ نە ئارامیەكێ‌ دهەستان دا دبینیت، مروڤ ب فیریانەكێ‌ دحەسیت كو ژان لڤی مروڤی هە پەیدا دبن، ئەڤ ژانێن هەنێ‌ ژی چ ژ دەربرینێن وی بیت یان رەفتارێن وی یان ژی نە ئارامی و نیگەرانیا وی و تا ئەگەر ئەو تشتێ‌ وی بڤێت دەرببریت ژی و ئەو شێوازێ‌ ئەو پێ‌ تشتێ‌ خوە سەراڤ دكەت، گەلەك جوداهیا خوە هەیە دگەل كەسانەكێ‌ دی و ب هەمان

2012/09/06

دەما شاعر ل نیڤا جەستەیێ‌ خوە یێ‌ دی دگەریت


شەمال ئەرزی و مەریوان سندی وەك نمونە
عبدالرحمن بامەرنی

تشتێ‌ ژ هەمیان زێدەتر هێزێ‌ و بەردەوامیبونێ‌ و سەركەتنێ‌ ددەتە هەر مروڤەكی، دویربینییا مروڤی بخویە، بو وان هەمی تشتێن دكەڤنە بەرچاڤێن مروڤی و شروڤەكرنا مروڤی بو هەر هویردەكاریەكێ‌! كە چ مروڤ وان تشتان هەر وەكو خوە ب بینیت و شروڤە بكەت یان وەك خەیال هزرێ‌ تێدا بكەت، خەیال ژی برامانا ڤەدیتنا كەش و هەوایەكێ‌ نوی و بەرفەرهتر.
 بمن وەرە خەیال و راستی هەردوو ل دەروازەیەكی دگەهنە ئێك، ئەو ژی ئەگەر كەسێ‌ خەیالی بیت و هەر تشتەكی وەك خوە و وەك وی بڤێت ببینیت، هینگێ‌ دێ‌ ئەو خەیالا هەنێ‌ گەشبینیەكێ‌ و ئارامیەكێ‌ دەتە گیان و دەرونێ‌ وی كەسی و ئەگەر مروڤ ژیانێ‌ ب مرنێ‌ خەیال بكەت و هەمی تشتەكی ب دوژەهێ‌ و بەدبەختیێ‌، ب نیگەرانیێ‌ و دوو دلیێ‌ هەمبێز بكەت، هینگێ‌ ئەو ژیانا هە دێ‌ نە ئارامیا دەرونی ددویڤ خوە را كێشیت! بەروڤاژی ئەگەر ژیان ب گەشبینی دناڤ خەیالێ‌ دا بهێتە وێنەكرن، دێ‌ بەرهەمێ‌ وێ‌ وێنەكرنێ‌ ژی تشتێ‌ جوان و جوانتر بیت، ئەڤ وێنەكرنا هەنێ‌ ژی مەرەما من زێدەتر بو كەسێن بەهرەمەندە چ شاعر یان شێوەكار یان ژی چیروكنڤیس بن.

2012/08/17

پەیوەندیا دناڤبەرا خاندەڤای و دەقی دا شعرەكا (مهاباد حەمید) وەك نمونە


عبدالرحمن بامەرنى
خاندنا هەر دەقەكێ‌ شعری، سەفەرەك جوداترە بو جهەكێ‌ جوداتر، پەنجەرەیەكا دی یە بو بەرێخودانا لایەنەكێ‌ ڤەشارتی ژ ژیانێ‌، دروستكرنا باغ و گول و گولزارانە، دروستكرنا باژێرەكێ‌ دی یە، باژێرەك ژ خەیالێ‌ هاتیە ئاڤاكرن. كی گەشتێ‌ دوی باژێری دا دكەت و كی دناڤ وان گول و گولزاران دا دروینیت، هوزانڤان یان خاندەڤان! ئەڤە ئەو نهێنیە، مروڤ هە
ر جار تشتەكێ‌ شنوی پەیدا بوی د شعران دا دبینیت، ژ لایەنەكی ڤە هوزانڤانی دڤێت ژ ڤێ‌ جیهانا نوی دەرنەكەڤیت و هەست دكەت، تشتەكێ‌ ب تەمەنێ‌ سالان ئاشكرا كر و ژ لایەنەكێ‌ دیڤە، خاندەڤا ب سەر وێ‌ گەنجینەیێ‌ هەل دبیت و هەست دكەت یێ‌ كیشوەرەكێ‌ دی دبینیت، بڤێ‌ ژی رەنگە هەڤبەندیەك دناڤبەرا هوزانڤانی و خاندەڤای دا پەیدا دبیت.

2012/07/18

تشتەك شكەست

ئەز دبێژم كەسێ‌ ژ وە گوهـ ل شكەستنا وی تشتی نەبو
چنكو، وێ‌ روژێ‌ هین نە دگەل من بون 
نوكە ژی هین نە دگەل منن!
ئەز بتنێ‌ مە و تنێیاتی و ئەز
شەڤێن مە، بهژمارتنا ستێران ڤە دبورن
ل دەركەتنان ژی ئەم پێكڤەینە
ل كافیتریا ئەم ژ ئێك قەهوە ڤەدخوین
ل جاددان ژی پیاسێن مە ئێكن
ئەز ژ سەرەكی دهێم و ئەو ژ سەرێ‌ دی
نە ئەز وی دبینم و نە ئەو دزانیت ئەز هەمە یان نە
گەر بو مە هەلكەڤیت، دكەینە شەر
خەبەرێن رەش و لبن كەفشێن ئێك و دوو دچین
سەرێن خوە ددانینە سەر رانێن ئێك
روندكێن ئێك پاقژ دكەین
ل هەر جهەكی بین
جهی بو ئێك دوو دگرین
ل هەر جهەكی بم

2012/07/15

عبدالرحمن بامەرنی: مژەویكرنا دەقی خزمەتا شعرێ‌ ناكەت و خاندەڤای ژێ‌ دوور دئێخیت!
دیدار: ئەحمەد جاسم


ناڤێ‌ وی دپرانیا كوڤار و روژنامەیێن كوردی دا دهێتە دیتن، بابەتێن خوە د مالپەرێن ئەنترنێتێ‌ دا بلاڤ دكەت و ل سەر پەیچێ‌ خوە ژی ل فیس بوكی یێ‌ چالاكە و بەشداریێن وی هەنە و بتایبەت بابەتێن ئەدەبی و ئەڤ كەسێن شنوی داهێنانێ‌ دكەن؟ یازدە پەرتوكێن چاپكری هەنە و پەرتوكەكا ئەلەكترونی ل سەر مالپەرێ‌ خوە یێ‌ تایبەت دانایە و ئەڤە سالا هەشتێ‌ یە ژی سەرنڤیسەرێ‌ كوڤارا چاڤدێرە. ئەڤ گوتوبێژە ل سەر دوماهیك پەرتوكا وی یا ئەلەكترونی یە و چەندین پرسێن دی و بزاڤ و چالاكیێن وی.

2012/07/12

ئەڤ گوتوبێژە ژلایێ‌ هوشەنگ شێخ محەمەد دگەل عبدالرحمن بامەرنی هاتیە ئەنجامدان و دكوڤارا مەتین ژمارە 187 دا هاتیە بلاڤ كرن.


ئەڤ گوتوبێژە ژلایێ‌ هوشەنگ شێخ محەمەد دگەل عبدالرحمن بامەرنی هاتیە ئەنجامدان و دكوڤارا مەتین ژمارە  187 دا هاتیە بلاڤ كرن.

12/07/2009
هۆشەنگ: بامەرنی، برا ئەز یەكەم پرسیار بۆ تە بوەشینم بریتی یە ژ چەند پەیڤەكان، (پەشیمانی، چیرۆك،  سویند، شعر). برایێ‌ بەڕێز من ئەڤ پەیڤێن هەنێ‌ دناڤ شعرەكا تە دا (گەڤزكێن شعری) هینانە دەر، ئەگەر ئەز پرسیار بكەم ژوان پەیڤان تو دێ‌ كیشكێ‌ هەلبژێری، كو بكەیە ناسنامەیەك بۆ بامەرنی یان بۆ شعرێن بامەرنی؟ و هەكەر پیچەكێ‌ مەسەلێ‌ ژی ئالوز بكەم دبێژم بامەرنی پەشیمانە؟ یان چیرۆكە كە؟ یان سویندەكە؟ یان شعرە؟
بامەرنی تو هەكەر باسی خۆ بكەی، دناڤ وان چوار پەیڤان را، سەربۆرا خوە بۆ مە بێژی. كا تو چ كاینەكی؟
بۆ وێ‌ كو پتر ژی مەسەلێ‌ كویرتر لێبكەم، بامەرنی وەك هۆشەنگ، ڤێگاڤێ‌ من تشتەك نینە ژێ‌ پەشیمان بم، خوە وەك چیرۆكەك ژی نابینم، پتر پێدحەسیێم ئەز شەبەحانە دڤێ‌ ژیانێدا دفرم، بابەتەك یان كەسەك ژی نینە ئەز سویندا پێ‌ بخۆم، ئانەكو چ تشتێن موقەدەس ل جەم من نە ماینە. بۆ شعرێ‌ ژی ئەز چ نابێژم.
لێ‌ بزانم بامەرنی ئەز و تو دڤێ‌ گۆتۆبێژێدا دێ‌ گەهین كیڤە؟ تو هەیامێن داویێ‌ گەلەك دنڤیسی و ئەز باوەڕم ئەو زۆر نڤیسین پەیوەندی ب هەر چوار پەیڤێن هەنێ‌ و پەیڤێن دی ژی ڤە هەیە كو رەنگە دگەل بەرسڤا كەشف ببن یان دگەل پرسیارێن دی خوە پێشبەر بكەن.
بامەرنی من ئەڤ گۆتۆبێژە وەها دەست پێكر، بۆچ؟ ئەز ژی نزانم، لێ‌ ئەڤە رێكەكە دا بامەرنی ژناڤدا بئاخێڤم، درێكا پەیڤاندا بچمە دهناڤ و گیانێ‌ وی دا، ئەز بەرەڤ گیانێ‌ تە ب پەیڤێن خوە دهێم، بزانم تو بەرەڤ كیڤە؟

2012/06/28

بەرزەبون د (شەڤ و شەراب)ێ‌ دا و چەند پرسێن دی


خاندنا هەر دەقەكی، لێگەریانە بو وان پسیارێن نڤیسەر پێڤە مژویل بوی و ڤەدیتنا كاریگەریا وان پرسان د خاندنا هەر دەقەكی جوداتر ژ یێ‌ دی هاتینە ئاراستەكرن و دهەمان دەمدا، هەڤبەندیا وان پرسان ب خەیالێ‌ و هزرێ‌ ڤە، چ ئەو برینێن سارێژ نەبوی بن، ئەڤێن گرێدایی سروشتێ‌ جهـ و زەمەنێ‌ خودیێ‌ دەقی دناڤ دا دژیت، چ ژی نەشرینیێن دەستهەلاتێ‌ بن یان حەرامكریێن كومەلگەهی و چ ژی ئەو باندوور و فشارە بن، ئەڤێن هەر كەس بخوە دكەتە بازنە و خوە دناڤ دا ڤەدشێریت و خوە ڤەشارتی دهێلیت. 
خو بەردان دناڤ (شەڤ و شەراب)ێ‌ ژی دا، خاندنەكا ژ ڤی جوری یە و خو بەردانە دناڤ وێ‌ دابرانێ‌ دا، ئەوا شاعری دڤێ‌ پەرتوكێ‌ دا دناڤ شاپەرێن تاریێ‌ و پێكێ‌ شەرابێ‌ دا، عەقل و مەنتقێن خوە هەمی ئێخستینە دناڤ وەهمێ‌ و خەونان دە، خەون ژی ب وێ‌ رامانا بەشەكێ‌ مەزنێ‌ ژیانێ‌ بن، بەری ئەو ژیانا هە بەشەك ژ مروڤایەتیێ‌ بیت. ئەڤ خاندنە ژی زێدەتر بو دیاركرنا بەشەك ژ ئەگەرێن نهێنیا ڤەگەریانا شاعری یە بو خودیێ‌ بیرهاتنێن خوە، كو ئەو بیرهاتنێن هە، دناڤ عەقل و هزرێن وی دا، هاتینە بەرزەكرن، یان ئەو بخو ڤێ‌ هزرێ‌ دكەت.
ئەگەر زێدەتر ل وێ‌ دابرانێ‌ ڤەگەرین ئەوا شاعری خوە پێ ژ كومەلگەهی دویر ئێخستی، دێ‌ بینین شاعر یێ‌ دناڤ وەهمەكێ‌ دا پیاسان دكەت و ئەو دابرانا ئەم ژێ‌ بەحس دكەین، زێدەتر ئەم بەحسێ‌ دوو كەلتورێن ژ ئێك جودا دكەین! دا بشێین (شەڤ و شەرابێ‌) بكەینە ویستگەهەك ژی و پیاسەكێ‌ د خەونێن شاعری دا بكەین. دڤێت ئێك ل راستیا خودیێ‌ شاعری بگەرین و ئەو وەهما خوە دناڤ دا ڤەشارتی و یا دوێ‌ ژی، زمانێ‌ شاعری پێ‌ دەربرین كرین و ل جور و ماركێن وێ‌ كامیرەیێ‌ ڤەگەرین، ئەوا شاعری پێ‌ وێنەیێن خوە یێن شعری كێشاین. 

2012/06/09

وێنەیێن شعری دهەلبەستا (بێدەنگیاهەواریان) دا ـ یا هەلبەستڤان (محەمەد عەلی یاسین)


عبدالرحمن بامەرنی
  كەنگی مروڤ هەست ب جوانی و تام و چێژا شعرێ‌ دكەت، دەما مروڤ خواندەڤایێ‌ وێ‌ بیت. شاعرێ‌ راستەقینە ژی ئەوە یێ‌ بشێت پترییا خواندەڤای لدوورێن خوە خر ڤەكەت، نڤیسینا هەر دەقەكێ‌ شعری ژی بخودیێ‌ وی كەسی و پاشخانەییا وی شاعری  ڤە گرێدایە، ئەوێ‌ دەقێ‌ خوە یێ‌ شعری دئافرینیت و سنعەتكاریێ‌ ددروستكرنا ئاڤاهیێ‌ وێ‌ شعرێ‌ دا، دكەت. شعرا نوكە و نوی ژی، زێدەتر پویتەی ددەتە ئاڤاكرنا زمانی و بكارئینانا وی زمانێ‌ نڤیسینێ‌، د وی دەقی دا و بەرچاڤكرنا وان وێنەییان، ئەوێن دەقێ‌ خوە یێ‌ شعری پێ‌ گەهاندییە بەر ئێك و وەكو شاشەیەكێ‌ دئێختە سەر بەرپەرێن كاغەزێ‌ و دوان وێنەییان دا، خواندەڤا ل رامانا پەیڤان دگەریت و ئەو وێنەیێن ژلایێ‌ خودیێ‌ تێكستی ڤە، هاتینە ئافراندن و فلاش باككرن. ئەگەر شعر د گەلەك قوناغان دا بوری بیت و ل دەمەكی موزیكا شعرێ‌ بو گوهێن خەلكی یا خوش بیت یان دقوناغەكێ‌ دا زمانێ‌ شعرێ‌ هاتبیتە سەر پشك كرن یان دقوناغەكا دی دا، بابەت و ناڤەروكا وێ‌ سەرنجا خواندەڤای راكێشا بیت، ئەز باوەر دكەم دسەر دەمێ‌ نوكە یێ‌ پیشەسازی و تەكنەلوژیایێ‌ دا، وێنەی سەر ژ هەر تشتەكی ستاندییە!.

2012/06/07

چەند رێزەكەك تا دگەهیە ئامێدیێ‌كەس نینە ئەڤ باژێرە نە نیاسی بیت یان گوهـ لێنە ببیت و پتریا خەلكی ژی سەرەدانا وێ‌ یا كری، چ وەكو ئێكەم میرگەها بادینان و چ ژی هەبونا ڤێ‌ كەلهێ‌، وەك ئێك ژ شینوارێن دێرینێن كوردستانێ‌. ئامێدیێ‌ دویر ژ هەمی تشتەكی، بویە جهێ‌ سەرنجا خەلكی و بتایبەتی گەشتیاران و ئەڤ كەسێن سەرەدەانا پارێزگەها دهوكێ‌ دكەن، حەز دكەن دیتنا ڤی باژێرێ‌ دیروكی ژ چاڤێن خوە نەكن. 

چیروكا من و (دوو دەرهەم)ی
تشتێ‌ ژ هەمیا پتر دژیانا خوە دا من حەژێكری و من گەلەك خەون پێڤە دیتین، (دوو دەرهەم)ەكێ‌ پێكڤە بو، دەما من قەستا مال دكر، من برێكێ‌ ڤە دیتبو! باش لبیرا منە كوژیەكێ‌ وی بتنێ‌ دیار دكر و یێدی دناڤ تەقنێ‌ دا بەرزە ببو، من خوە دسەر را گاڤ دا بو و بەری چاڤێ‌ من ژێ‌ خافل ببیت، ئەز پاش پاشكی زڤریم و بێی لدوور خوە سەحبكەم، من دەستێ‌ خوە دایێ‌ و دناڤ پەحنكا دەستێ‌ خوە دا پەرخاند و من حشك را حەشاندە دبەریكا خو دا،

نڤیسین ب قەلەمێ‌ حبری


نڤیسین ب قەلەمێ‌ حبری
(1)
من دگەل قەلەمێ‌ خوە بریار دا، ئێدی ئەم بو هەوە نە نڤیسین! ئەم ب ئێش و ئازارێن خەلكی ڤە، ب كێشەیێن جڤاكی و ب كێشمەكێشێن سیاسی ڤە گەلەك وەستیاین. دڤێت سەحكەینە دنیایەك دی، نڤیسینێن مە دەربرینێ‌ ژ جیهانا مە بتنێ‌ بكەن. ئەم ژ دەنگێ‌ شرشرا ئاڤێ‌ و چپكێن بارانێ‌، خەریب بوینە! من جیهانەكا دی دڤێت تێدا گەنجاتیا خوە بزڤرینم، دەمی گەلەك تشت ژ مە دزینە و ئەم رەپ و رویت دناڤ جادەیێن دوو سایدی و سیهـ میتری دا هێلاینە، چاڤەرێی دەمژمێرێن كارەبێی نە و سرایێ‌ لبەر فرنێن سەمونان دگرین، دەستێ‌ مە یێ‌ ب بەریكا مە ڤە و دوو روژا، ئێك كیلویا فێقی دخوین و هەر سەری، ژ ئێك لب زێدەتر نەگەهیتێ‌.

2012/04/15

خاندنه‌ك بو ناخێ‌ شاعره‌كی (ده‌ما شعر دبیته‌ ئێخسیرێ‌ ده‌می) ده‌مژمێرا (ئه‌حمه‌د جاسم)ی وه‌ك نمونه‌2012/04/05


نڤیسین ب قەلەمێ‌ حبری


(1)

من دگەل قەلەمێ‌ خوە بریار دا، ئێدی ئەم بو هەوە نە نڤیسین! ئەم ب ئێش و ئازارێن خەلكی ڤە، ب كێشەیێن جڤاكی و ب كێشمەكێشێن سیاسی ڤە گەلەك وەستیاین. دڤێت سەحكەینە دنیایەك دی، نڤیسینێن مە دەربرینێ‌ ژ جیهانا مە بتنێ‌ بكەن. ئەم ژ دەنگێ‌ شرشرا ئاڤێ‌ و چپكێن بارانێ‌، خەریب بوینە! من جیهانەكا دی دڤێت تێدا گەنجاتیا خوە بزڤرینم، دەمی گەلەك تشت ژ مە دزینە و ئەم رەپ و رویت دناڤ جادەیێن دوو سایدی و سیهـ میتری دا هێلاینە، چاڤەرێی دەمژمێرێن كارەبێی نە و سرایێ‌ لبەر فرنێن سەمونان دگرین، دەستێ‌ مە یێ‌ ب بەریكا مە ڤە و دوو روژا، ئێك كیلویا فێقی دخوین و هەر سەری، ژ ئێك لب زێدەتر نەگەهیتێ‌.

2012/02/07

روتینا روژانە


عبدالرحمن بامەرنی

پێناسا گیروبونێ‌ لدەف عاشقان، لاوازبونا دلی یە و لبەر میزەخێن پانزینخانا، پاقژكرنا دەشبولێ‌ سیارێ‌ یە و ل بەر دەروكێ‌ دائیرا رەگەزنامێ‌، هەلسەنگاندنا كاروبارێن حكومەتێ‌ یە و درێڤەبەرییا هاتن و چوونێ‌ ڤە ژی، سەرەدانا هەمی ژوورێن وێ‌ رێڤەبەریێ‌ یە و هژمارتنا خێت و نەجمە و تەیركێن ل سەر ملێن پولیسان!.. دگەل گیروبونێ‌ ئەم دەفتەرا بیرهاتنان دكێشینە بەر سینگا خوە و ئەو هەمی تشتێن دسەر مروڤی را بورین، ئەو تشتێن ژ دەستێ‌ مروڤی چووین یان ئەو تشتێن بو مروڤی هێشتا جهێ‌ گومانێ‌ یان مروڤ نەشیایی تا نوكە چ بەرسڤان بو بدانیت، كت كتە دهێنە بەرچاڤێن مروڤی!. براستی یێ‌ پشتی سەرهلدانێ‌ د بویەران ژی را بوری بیت، ب سەدان لاپەر، دسەرێ‌ وی دا هەنە و هەمییان ژی نیشانا پرسێ‌ و گومانێ‌ یێن ل بەر هەین.

رەمەزان ب سیهـ روژێن خو ڤە بخێر بهێت..


عبدالرحمن بامەرنی
هەیڤا رەمەزانێ‌ بخێر بهێت و بەریكێن هەمیان دێ‌ تژی بن، بەرەكەتا وێ‌ دگەهیتە هەمی مەخلوقاتی و هەمی پێ‌ ب شول دكەڤن. بازار تژی مروڤ دبن، مزگەفت تژی نڤێژكەر دبن، خێركەر دئێك و دوو دهلنگڤن! هەر كەسێ‌ قوریچكەك دكونجالكەكێ‌ را ژی ڤەشارتی، كرە ددەڤێ‌ دوكاندارەكیدا و هەمی هەست ب كولافەتێ‌ دكەن. هەیڤێ‌ سیهـ روژ، بو موسلمانا سیهـ روژێن خرڤەكرنا خێرا و بو بازرگانا سیهـ روژێن كومكرنا پارا. هەر شەڤ ژی شەڤبێری و گەعدەنە، هولكا زنجیرەیێن تەلەفزیونی و درامایێن عەرەبی و كەنالێن بەریكانا و دوماهیك كامیرێن ڤەشارتی و ئەلحەمدو لیلاهـ هەیڤا رەمەزانێ‌ هەیڤا خێرا و لێبورینێ‌ و تەمبەلیێ‌ یە و پارە سەرف كرنێ‌، یێ‌ چ دەوامێن رەسمی لبەر سینگی نە، تا دوازدەی نیڤرو یێ‌ ل سەر دوشەكا خوە و پفێنا وی و خەوێ‌ یە و لێنەگرن هندەكا شەڤ و روژێن خوە یێن پێك گوهارتین، ب شەڤێ‌ سێ‌ دانا دخون و نیڤا روژێ‌ دنڤستی نە و نیڤا دژی پیاسا ل بازاری دكەن، دێ‌ بێژی دهوك یا بویە سیكا ستەنبولێ‌!. 
بكورتی هەمی د رەمەزانێ‌ دگەهن و دموستەفیدن و ژێ‌ حەز دكەن، هەچیێ‌ دوو دەقیقا لدەف روینی، دێ‌ بێژیت رەمەزان خێروبێرە، بو بازرگانی خالیكرنا دكانێ‌ یە و و بو شوفێرێ‌ تەكسیێ‌ گەهاندنا نەفەرا یە و بو كەنالێن تەلەفزیونی بەلاڤكرنا ریكلامێن كومپانیا نە و بو مەلایی ژی كومڤەبونا موسلمانا ل مزگەفتێ‌ یە و یێ‌ خێر ژی بڤێن و دڤێت گونەهێن وی نەمینن، رەمەزان هەیڤا دوعا و غەفراندنێ‌ یە و هەمی حەز دكەن، هەیڤا رەمەزانێ‌ و هەیڤا قورئانێ‌ و دوعا و غەفراندنێ‌، ژ سیهـ روژان ببیتە شێست روژ.

2012/02/06

عەلاددینێ‌ شەهبەندەر.... ژ پەرتوكا من (شەڤێن چلەیی).... عبدالرحمن بامەرنی


دبێژن (شەهبەندەرێ‌) شامێ‌ كورەك هەبو  ناڤێ‌ وی عەلاددین بو، روژەكێ‌ عەلاددینی گوتە بابێ‌ خوە ئەز دێ‌ ڤێجارێ‌ دگەل بازرگانێن تە چمە كرین و فروتنا، هندی شەهبەندەری گوتێ‌ تو یێ‌ بچویكی و تو روینە خارێ‌ و تە سەربور نینن، بەلێ‌ عەلاددین هەر یێ‌ رژد بو كو بڤێ‌ چەندێ‌ راببیت و تا روژەكێ‌ مەزنێ‌ بازرگانا (محەمەدێ‌ فەنان) بازرگانیا خوە درست كرین و شەهبەندەری ژی دەوارێن عەلاددینی بو دانە باركرن و شیرەت لێكرن و كرە دبن چاڤدێرییا محەمەد فەنانی ڤە، كاروانیا دا رێ‌ و نێزیكی بەغدا بون و دەوارێن خوە و بازرگانیا خوە ل نێزیك بەغدا دانان و گوتنە ئێك ئەم دێ‌ ئەڤ شەڤە لڤێرە دانین و تا سپێدێ‌ دچینە ناڤ باژێرێ‌ بەغدایێ‌. 

برجا بەلەك.....ژ پەرتوكا من (شەڤێن چلەیی).... عبدالرحمن بامەرنی


(سەلیم پاشا) و (سالح ئاغا) برایێن ئێكبون و  میراتی ل بیست و چار عەشیرێن بوتا و شكاكا دكرن، سەلیم ئاغا برایێ‌ مەزن بو و كچەك بناڤێ‌ (عەدیل) هەبو و مروڤێ‌ خودێ‌ بو و رێكا بەرێ‌ بەیتی گرتبو، سالح ئاغا برایێ‌ بچویك بو و ئەوی میراتی ل بوتا دكر، كورەك هەبو ناڤێ‌ وی (میر محەمەد) بو و خودێ‌ وەسا حەزكر هێژ میر محەمەد سیپە و تەمەنێ‌ وی دناڤبەرا دوازدە سێزدە سالیێ‌ دا، سالح ئاغایێ‌ بابێ‌ میر محەمەدی ئەمرێ‌ خودێ‌ كر.
میرێن بیست و چار عەشیران ڤێكەتن و چوونە دەف سەلیم پاشای و گوتنێ‌ مانێ‌ برایی تە سالح ئاغا یێ‌ چوویە بەردلوڤانیا خودێ‌ و ئەم یێن ماینە بێ‌ میر و دڤێت كەسەك هەبیت ل جزیرێ‌ حكمی بگێریت، ڤێجا كەس ژ تە باشتر نینە كو جهێ‌ برایێ‌ خوە (سالح ئاغای) بگریت و ل سەر كورسیكا میراتیێ‌ روینیت.

چیروك بو زاروكان....... كتك بەگ........


 نڤیسین: عبدالرحمن بامەرنی

    ل گوندەكێ‌ دكەڤیتە نێزیك چیایەكێ‌ بلندێ‌ پر داروبار، كتكەكا گەلەك جوان لێ‌ دژیا، رەنگێ‌ وێ‌ سپی و پنیێن گەور و یا تژی پیرت، چاڤێن وێ‌ دكەسك بون و ژ دویرڤە زیق دكرن. ڤێ‌ كتكێ‌ نەدڤیا وەك هەمی پشیكێن دی ژیانا خوە ببەتە سەر و چ جار بەرمایكێ‌ خارنا خەلكی نەدخار، زاروكان ژی حەژێ‌ نەدكر، ژبەركو گەلەك حەز ژ مەزناتیێ‌ دكر و دڤیا گوندیا ژی قەدرێ‌ وێ‌ گەلەك گرتبا، هەر تشتێ‌ خوش بو ئینابا و كەسێ‌ ژی ژمالێن خوە نەكربا دەر!.
زاروكێن گوندی ب كریارێن ڤێ‌ كتكێ‌ و مەزناتیا وێ‌ كەیف نەدهات.
 ژ بەركو كتكەك بو حەژ هەڤالینیا زاروكان نەدكر هەر دەم نەونەوا وێ‌ بوو.

2012/02/02

سەعدویێ‌ گەرگەری ..... ژ پەرتوكا من (شەڤێن چلەیی).... عبدالرحمن بامەرنیدبێژن ل سەر دەمێ‌ میراتیا محەمەد بەگێ‌ میرێ‌ بوتا، شێرەك دكەفتە دەراڤێ‌ (بێسێبینی) و خەلكی گەلەك نەخوشیا خوە ژێ‌ ددیت و رێ‌ و رێبار گرتبون و كەسێ‌ دخوەرا نە ددیت  چارەیەكێ‌ ببەتە وی شێری و ژ رێكا خەلكی بدەتە پاش یان بكوژیت، تا روژەكێ‌ كاغەزەكا میرێ‌ بەهدینا گەهشتیە محەمەد بەگێ‌ میرێ‌ بوتا و تێدا گوتیێ‌ ئەگەر تە پێچێنەبیت وی شێری ژ وی دەراڤی دویر بێخی یان بكوژی دا هندەك كەسا فرێكەمێ‌ و بەللا وی ژ خەلكی و رێبارا ڤەكەم. 

تێلی مەنجول ..... ژ پەرتوكا من یا بناڤێ‌ (شەڤێن چلەیی)دبێژن ل باژێرێ‌ باسدكێ‌ ل دەشتا سلێڤانەییا دەشتا دوبانیا، دوو مروڤ هەبون  ئێكی دگوتنێ‌  تاهر پاشا یێ دی دگوتنێ‌ عەمەر ئاغا. ئەو پاشایێن سلێڤانەییا بون، دبێژن وەختەكی هەردوو برا مالێ خوە لێكڤەكرن و ژ ئێك جودابون. 
لنیڤا باژێرێ‌ باسدكێ‌، شورا ئاڤێ‌ ل باسدكا سەری و باسدكا بنی، دناڤبەینا (فەقسەینی و بامیرێ‌) دچتە خارێ‌ و دچتە سەر ئاڤا مەزن، هەردوو برایان هەما زكێ‌ نیڤا نهالێ‌ لڤی ملێ‌ روژئاڤای بو عەمەر ئاغای و لڤێ‌ ملێ‌ دی بو تاهر پاشای لێكڤەكرن، خەلكێ‌ وان و مللەتێ‌ وان و كەراخێ‌ وان، هەر ژ برنجی و ماشێ‌ و نوكێ‌ و چاندنا كونجی، لبن حوكمێ‌ هەردوو ئاغا بون.

2012/01/04

ناڤ و نیشان دجیهانا چیروكێ‌ دا


عبدالرحمن بامەرنی

 نڤیسینا هەر تێكستەكی، بخودیێ‌ خودانێ‌ وی تێكستی ڤە گرێداییە ئەوێ‌ ب وێ‌ نڤیسینێ‌ رابوی، ئایا ئەو كەسێ‌ هە خودان چ پاشخانەیەكا هزری، رەوشەنبیری و مەعریفی یە. چ ئەو رەوشەنبیری یە دبیاڤێ‌ سیاسەتێ‌ یان كومەلایەتی یان تەكنەلوژیایێ‌ و ئابوری دا بیت یان ژی گرێدای سەربور و خواندن و دیڤچوون و دگەل بەهرەمەندییا وی و سنعەتكارییا وی كەسی، ئەوێ‌ ب وێ‌ نڤیسینێ‌ رابوی، ئەگەر هات و هەلسەنگاندنەك بو بهێتە كرن. ئەگەر تێكست زێدەتر گرێدای رەوشەنبیریەتێ‌ و میتودا رەخنەی و ڤەگێرانا رابردوی و مێژو و ئەڤرویا خودانێ‌ تێكستی و سەربور و شوین تلێن وی بیت، ئەوان تێكستان چانسەكێ‌ زێدەتر هەیە كو خواندەڤا ل سەر براوەستن و ب چر تر بخوینن، ژبەركو رەوشەنبیریەتا وی و فەرهەنگا وی بەرفەرهترە ژ هەڤبەركرنا تێكستەكێ‌ دی كو خودیێ‌ وێ‌ ژڤی لایەنی ڤە هەژار بهێتە نیاسین، مەرج نینە چیروك نڤیسی یان شاعری دنیایەكا بابەتێن رەخنەی خواندبیت، زێدەتر بەرهەمێن وان ڤەرێژا ئەزمونا ژیان  و گەریان  و بەهەرمەندییا وانن ددارێتنا بەرهەمێن خودا، پێنەڤێت ئەڤ ڤەرێژا هەژی  ژ ئەنجامێ‌ ماندیبون و ڤەخواندنا ئەكادیمیەتا وانە و جورێ‌ دەست نیشانكرنا وێ‌ خواندنێ‌ یە و مژویلبون و سنعەتكارییا وان. لدوور ڤی بنەمای ژی هەر بەلاڤوكا دەركەڤیت چ رۆژنامە، كوڤار یان پەرتوكەك بیت، بەرپەرێن وێ‌ ژ مانشێت و ناڤ  و نیشانێن سەرنج راكێش دپرن، چ ئەو ناڤ و نیشانێن هە یێن روژنامەڤانی بن چ ژی بابەتێن رەوشەنبیری، سیاسی، ئابوری یان جڤاكی بن، چ ژی ناڤێن بەرهەمێن ئەدەبی وەك كورتە چیروك، شعر و رومانان بن.