عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

latini

Bedbextî di romana Ez û Delal ya Sidqî Hirorî de

Min romana Miryê heram bi serxweşiya Bavê Nazê xwand

Romana Sîfra Silîvî û peywendiya di navbera zimanî û edebî de

Romana Tavge ji bo her kesê pirsa rojnamevaniya azad bike ye

 Tu manşêta şîirekê yî

Min xerîbiya nivîsîna şîirekê dikir

Ew kiça negehiştî li ber xudîkê pirça xwe şeket

Semfuniya peyvan

Dawîhatina şîirekê

Bêdengbûn di eqliyeta daxistî de – Xeca Berlînî wek nimûne

Nivîser û nihêniya hibrê reş

Şev û baran û ez

Xandinek bo şîireka Şukrî Şehbazî

Karîkatorên rojnamevanî

Geriyanek bo nav laperên romana (Jivanek bo dûmahiya şevê)

Romana Sîtava Tariyê weku min xwendî

Xwandineka dûr ji nivîserî bo romana Dawiya şervanekî ya Ismet Mihemed Bedel

Xandinek bo şîireka Şukrî Şehbazî

Gomana di navbera rojnamegerî û wergerê de, parêzgeha Duhokê wek nimûne

Bêdengbûn di eqliyeta daxistî de - Xeca Berlînî wek nimûne

Nivîsîn bi qelemê hibrî -2-

(Nivîsîn bi qelemê hibrî -1- (Elheq

Semfuniya peyvan

Ew kiça negehiştî li ber xudîkê pirça xwe şeket

Min xerîbiya nivîsîna şîirekê dikir

Tu manşêta şîirekê yî