بحث هذه المدونة الإلكترونية

pertook

pertook

2012/02/06

چیروك بو زاروكان....... كتك بەگ........


 نڤیسین: عبدالرحمن بامەرنی

    ل گوندەكێ‌ دكەڤیتە نێزیك چیایەكێ‌ بلندێ‌ پر داروبار، كتكەكا گەلەك جوان لێ‌ دژیا، رەنگێ‌ وێ‌ سپی و پنیێن گەور و یا تژی پیرت، چاڤێن وێ‌ دكەسك بون و ژ دویرڤە زیق دكرن. ڤێ‌ كتكێ‌ نەدڤیا وەك هەمی پشیكێن دی ژیانا خوە ببەتە سەر و چ جار بەرمایكێ‌ خارنا خەلكی نەدخار، زاروكان ژی حەژێ‌ نەدكر، ژبەركو گەلەك حەز ژ مەزناتیێ‌ دكر و دڤیا گوندیا ژی قەدرێ‌ وێ‌ گەلەك گرتبا، هەر تشتێ‌ خوش بو ئینابا و كەسێ‌ ژی ژمالێن خوە نەكربا دەر!.
زاروكێن گوندی ب كریارێن ڤێ‌ كتكێ‌ و مەزناتیا وێ‌ كەیف نەدهات.
 ژ بەركو كتكەك بو حەژ هەڤالینیا زاروكان نەدكر هەر دەم نەونەوا وێ‌ بوو.

 داچیتە سەرێ‌ دیوانێ‌ و لسەر دوشەكا دروینشت و حەژ خارنا بەرماكێ‌ مروڤان نەدكر و هەر دەم دڤیا خارنا وێ‌ گوشت و پاریكێن خوش بانە و نڤستنا وێ‌ دناڤ لحێفێن هریێ‌ دابایە و دچوو دەرپوشكا قازانا لسەر دهاڤێت و خارن بدلێ‌ خوە دخار و هی ببو مەنجەلوكێن ماستی و بتنێ‌ سەرتیك ژێ‌ دخار و ل چ مالا نیشتە جێ‌ نەدبو و هەمی مال ب یێن خوە دزانین و بێی شەرم و بێی دەرقوتان دا قەست كەتێ‌.
     ژبەركو كەلەخەكێ‌ بچویك هەبو دشیا د دەرگەه و پەنجەران را بچیتە دژورڤە و دشیا زوی خوە ب ڤەشێریت و زوی خوە ژ مروڤان قورتال دكر و گەلەكا زیرەك و زفت بو و ژ كەسێ‌ نە دترسا.
   ژبەر ڤان رەفتاران زاروكان حەژێ‌ ژی نەدكر و گەلەك جاران تورە دبو و زاروك ب پەنجێن (نینوكێن) خوە د ئێشاندن.
     هەر دەم یا تەپە سەر بۆ و هەمیا ژ مالێن خوە دكرە دەر و گەلەك برسی دبو و بڤی سەروبەری گەلەك بێزار و بێچارە ببو.
    روژەكێ‌ كتكێ‌ بریار دا  ژ گوندی زیز ببیت و دویر بكەڤیت و ئێدی چ جار تێكەلیا مروڤان نەكەت و بەرەڤ چیایی و دارستانێ‌ ڤە بچیت.
   دەما گەهشتیە چیایی، ژ نشكەكێ‌ ڤە ریڤیەك هاتە بەراهیێ‌.
كتك گەلەك ژ ریڤی ترسا ژبەركو كەلەخێ‌ وی گەلەكێ‌ مەزن بو و ددانێن وی د تیژ بون.
  ژبەركو كتكێ‌ دژیارا خوە یا دگەل مروڤان دا گەلەك چیروكێن ریڤیێن فێلباز ژ زاردەڤێ‌ مروڤان گوه لێببون و بخو كربونە سەربور.
  كتكێ‌ بریار دا یا خودان جەرگ بیت و بخو ئەڤ چەندە ب دەلیڤە زانی و ددلێ‌ خوە دا گوت:
  گەر ئەز یا ژیر و ئاقلمەند نەبم، دێ‌ بمە خارنا ریڤی و دێ‌ پەشیمانی ژیارا دگەل زاروكێن گوندی بم و بەرماكێ‌ خارنا وان.
 ریڤی گوتێ‌:
   كتكا گۆری، ئەڤە تو ژ كیڤە دهێی و دێ‌ كیڤە چی. 
 ئەڤە سێ‌ روژە ئەزێ‌ برسی و بخو ل خارنا گیانەوەرەكێ‌ وەكی تە دگەرم تو ژمن قورتال نابی و ئەڤرو تو بو خارنا شیڤا منی!.
   كتكەكا زانا و پەروەردا مروڤا و تژی ئاقل. گوتێ‌:
 ریڤیێ‌ هەلە رویت. ئەز نە كتكم ئەز كتك بەگم..
 قاسدێ‌ پاشایێ‌ شێرم .
 ئەزێ‌ ل ریڤیەكێ‌ وەكی تە دگەرم.  لسەر پشتێ‌ ب خرینم و بو پاشایێ‌ شێر ببەم.
 خوینا لەشێ‌ تە بو نەخوشیا وی بكەمە شیفا و دەرمان.
    بڤان گوتنان ریڤی گەلەك ترسا و گوتێ‌:
    كتكێ‌ كتك بەگێ‌.
 ئەز بەختێ‌ تە و تو بەختێ‌ خودێ‌ تو خوینا من بو پاشایێ‌ شێر نەكە شیفا و دەرمان. 
  ئەز دێ‌ بمە خزمەتكارێ‌ تە و هەرو بو خارنا تە یا شیڤێ‌ دیكلەكی نێچیر ئینم.
كتكێ‌ گوتێ‌ بلا...
   ل روژەكا دی كتك بتنێ‌ ل دارستانێ‌ دگەریا و پیاسە دكرن و دیت گورگەك  هاتە بەراهیێ‌.
  گورگی گوتێ‌: 
   كتكا گوری  ئەڤە تو ژ كیڤە دهێی و دێ‌ كیڤە چی. 
ئەڤە سێ‌ روژە ئەزێ‌ برسی و و بخو ل خارنا گیانەوەرەكێ‌ وەكی تە دگەرم تو ژمن قورتال نابی و تو ئەڤرو بو خارنا شیڤا منی!.
سەربورێن كتكێ‌ و ژیری و ئاقلمەندیا وێ‌ و بتایبەت دەمێ‌ شیایی ریڤی دسەردا ببەت دلێ‌ وێ‌ قایم كر لجێه خوە راوەستا و پەنجێن خوە تیژكرن و خو بەرهەڤكر دا خوە ب هاڤێژیتە گورگی و دا گورگ نەبێژیت ئەڤ كتكا لاوازە و ڤەقەتیایە.
   كتكەكا زانا و پەروەردا مروڤا و تژی ئاقل. گوتێ‌:
   گورگێ‌  فێلباز  ئەز نە كتكم، ئەز كتك بەگم.
 قاسدێ‌ پاشایێ‌ شێرم .
 ئەزێ‌ ل گورگەكێ‌ وەكی تە دگەرم.
 لسەر پشتێ‌ ب خرینم و بو پاشایێ‌ شێر ببەم و خوینا لەشێ‌ تە بو نەخوشیا وی بكەمە شیفا و دەرمان.
بڤان گوتنان گورگ گەلەك ترسا و گوتێ‌:
 كتكێ‌. كتك بەگێ‌.
 ئەز بەختێ‌ تە و تو بەختێ‌ خودێ‌ تو خوینا من بو پاشایێ‌ شێر نەكە شیفا و دەرمان.
 ئەز دێ‌ بمە خزمەتكارێ‌ تە و هەرو بو خارنا تە یا فراڤینێ‌ بەرانەكی نێچیر ئینم.
كتكێ‌ گوتێ‌ بلا...
   وەكی هەرجار كتك بتنێ‌ ل دارستانێ‌ دگەریا و پیاسە دكرن و دیت هرچەك هاتە بەراهیێ‌ .
هرچێ‌ گوتێ‌:
 كتكا گوری ، ئەڤە تو ژ كیڤە د هێی و دێ‌ كیڤە چی.
 ئەڤە سێ‌ روژە ئەزێ‌ برسی و بخو ل خارنا گیانەوەرەكێ‌ وەكی تە دگەرم، تو ژ لەپێن من قورتال نابی و تو بو خارنا شیڤا منی!.
كتكەكا زانا و پەروەردا مروڤا و تژی ئاقل گوتێ‌:
 هرچا گال گالی.
  ئەز نە كتكم ئەز كتك بەگم.
 قاسدێ‌ پاشایێ‌ شێرم.
 ئەزێ‌ ل هرچەكا وەكی تە دگەرم لسەر پشتێ‌ ب خرینم و بو پاشایێ‌ شێر ببەم.
 خوینا لەشێ‌ تە بو نەخوشیا وی بكەمە شیفا و دەرمان.
  بڤان گوتنان هرچ  گەلەك ترسا و گوتێ‌:
   كتكێ‌. كتك بەگێ‌.
 ئەز بەختێ‌ تە و تو بەختێ‌ خودێ‌ تو خوینا من بو پاشایێ‌ شێر نەكە شیفا و دەرمان.
 ئەز دێ‌ بمە خزمەتكارێ‌ تە و هەرو بو خارنا تە یا تێشتێ‌ سەلكەكا هژیرا و هنگڤینێ‌ مێشا ئینم.
كتكێ‌ گوتێ‌ بلا...
كتكێ‌ بڤێ‌ ژیارێ‌ گەلەك خوش بو و رەنگێ‌ خوە داو گەلەك قەلە و بو هەر تشتێ‌ داخاز كربا. ئێك ژ هەرسێ‌ خزمەتكارێن وی دا بو ئینیت.
 كتكێ‌ ژیارەكا خوش بڤی رەنگی برە سەر و هندی گوشت دخار گەلەك قەلەو بۆ بتنێ‌ یاری و پیاسەدكرن.
   هەرسێ‌ خزمەتكارێن كتكێ‌ ( ریڤی و گورگ و هرچ) ب خزمەتا كتكێ‌ ڤە گەلەك وەستیان.
 هەرو شولێ‌ ریڤی دیكلەك یان مریشكەك بو شیڤا كتكێ‌ نێچیر دكر.
 گورگی بەرانەك یان نێریەك بو فراڤینا كتكێ‌ نێچیر دكر.
 هرچێ‌ سەلكەكا هژیرا و هنگڤینێ‌ مێشا بو سەرتێشتا كتكێ‌ بەرهەڤ دكر.
    روژەكێ‌ (هرچ و گورگ و ریڤی) ڤێكەتن و گوتنە ئێك و دوو ئەم باوەر ناكەین كتك خزمەتكارێ‌ پاشایێ‌ شێر بیت و ئەم دێ‌ رابین ڤێ‌ كتكێ‌ تاقی كەین.
   هەرسێ‌ چونە درێكا كتكێ‌ دا خو ڤەشارتن.
دا بزانن كا كتك بروژێ‌ چدكەت.
 هەر سێكان ئەڤ ڤەشارتنە بو خوە ب دەلیڤە زانین كو كتكێ‌ بگرن و بكوژن و خو ژێ‌ قورتال بكەن.
  ریڤی چوو دبن كومەكا بەلگان ڤە و خو بێدەنگ كر.
 هرچ چوو سەر دارەكا تژی بەلگ و خو دناڤ بەلگ و چەقێن وێ‌ را متكر.
 گورگ چوو دناڤ دەحلەدریەكا ئاسێ‌ را و خو ڤەشارت. 
   كتك بژیارا دارستانێ‌ گەلەك شاد ببو و ژ دەستێن زارویێن گوندی قورتال ببو تێر خاری و ڤەخاری گەلەك قەلە و ببو بتنێ‌ روژێن خوە ب یاریا و پیاسان ڤە دبوراندن.
    دەما كتك نێزیكی وی جهی بوی یێ‌ ریڤی و هرچێ‌ و گورگی خوە لێ‌ ڤەشارتین.
  دیت كو بەلگەك ژوانێن ریڤی خوە دبن را ڤەشارتی یێ‌ كەتیە سەر دفنا ریڤی و دەما ریڤی بێهنا خوە دهەلكێشیت ئەو بەلگ دلڤلڤیت.
    كتكێ‌ هزركر ئەڤە مشكەكە دبن وان بەلگان ڤە. هەر زوی پەنجێن خوە تیژ كرن و خو تێوەركر و ئەو پەنج ددفنا ریڤی داچون. 
ژ ریڤی ڤە كتك ب پلانا وان حەسیا و ددلێ‌ خودا گوت ئەڤرو مرنا من ب دەستێن كتكێ‌ یە و خوینا لەشێ‌ من بو نەخوشیا شێری چوو.
  دەما ریڤی كتك بڤی رەنگی دیتی و هێرش كریە سەر و ئێشاندی.
بو ئیز ئیزا ریڤی و كرە هەوار و خو قورتالكر. 
  دەما كتكێ‌ دیتی ئەو دەهبە ژبن وان بەلگا دەركەت و نەزانی چ تشت بو، كتك ژ ترسا رەڤی سەر دارێ‌.
    هرچێ‌ بەرێ‌ خوە دایێ‌ پشتی كتكێ‌ هێرش كریە ریڤی و پاشی قەستا سەر دارێ‌ كری.
 وێ‌ هزركر ئەڤە هات هێرشێ‌ بكەتە وێژی ئینا خوە د دارێ‌ دا هاڤێت.
 بو گال گالا وێ‌ و تەقیا و چوو.
  ژبەركو كتك ژ ترسا دەهبەیێ‌ ناڤ بەلگا رەڤی بو سەر دارێ‌ و دیت دەهبەكێ‌ مەزتر یێ‌ لسەر دارێ‌.
 چاڤ لێ‌ تاری بون و رێكێن رەڤێ‌ لبەر چاڤا بەرزە بون و ژ ترسا خوە ژدارێ‌ بەردا و رەڤی قەستا دەحلێ‌ بكەت و خوە تێدا ئاسێ‌ بكەت. 
   یا ژ گورگی ڤە ئەڤە دورا وێ‌ هات و پشتی كتكێ‌ هێرش كریە ریڤی و پاشی هێرش كریە هرچێ‌ لسەر دارێ‌ ئەڤە بو نك وێ‌ هات و گەلەك ترسا. 
ئینا دنیا لبەر چاڤێن گورگی تاری بو و خو ژ دەحلێ‌ هاڤێت و رەڤی و چوو.
   كتكێ‌ ژی هندی چاڤ قەترە بكەن بو لایێ‌ دی رەڤی.
(ریڤی و گورگ و هرچ) گەهشتنە ئێك دبێهن هلمای و وەستیایی.
    ریڤی گوت:
 هەوە دیت چاوان كتكێ‌ هێرش كرە سەر من و جێه پەنجێت وێ‌ ل دفنا خوە نیشا وان دان و گوت:
 هەما باش بوی ئەز شیایم خوە ژ دەستێن وێ‌ قورتال بكەم.
هرچێ‌ گوت:
  پا هەوە نەدیت چاوان هلباسكی دارێ‌ د بو و هەرگاڤا دەستێن وێ‌ بمن را گەهشتبان دا من كوژیت و ژ ترسا من خوە لبنێ‌ دارێ‌ دایە و دووسێ‌ پراسیێن من یێن ژكەستین.
گورگی گوت:
 هەما خوە بێدەنگ بكەن. ئەوێ‌ چ جەرگێ‌ شێری یێ‌ هەی. چاوان هێرش كرە سەر هەوە و هوین ژبەر رەڤین.
  ژ نشكەكێ‌ ڤە. وی هێرشەك كرە سەر وێ‌ دەحلا ئەز دناڤرا و وی قیچ كرە من ئەز ژبەر رەڤیم و چەند ستریەكێن دەحلێ‌ هەمیێ‌ دلەشێ‌ من را چوینە و لەشێ‌ من هەمیێ‌ خوینەلو كری.
   هەر سێكا( ریڤی و گورگی و هرچێ‌ ) بریاردان چ جارێن دی ڤێ‌ تاقیكرنێ‌ دگەل كتكێ‌ ب كار نەئینن و هەتا دمرن د خزمەتا وێ‌ دابن .
 ریڤی بو پەیداكرنا خارنا شیڤێ‌ و گورگ بو پەیداكرنا خارنا فراڤینێ‌ و هرچ بو پەیداكرنا خارنا سەرتێشتان.إرسال تعليق