عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2014/05/19

(ژاژیێ‌ عەسلی) و عەسلخانە

لاپتوپ...........

عبدالرحمن بامەرنی
Bamerni77@yahoo.com

هەر چەندە ئەم هەمی دفێرین دەما ئەم تشتەكی دكرین، ئەم دبێژینە خودانێ‌ دكانێ‌ كا فلان تشتێ‌ عەسلی بدە من و ئەم دوو سێ‌ جاران ژی بو تەئكید دكەین، كا تە یێ‌ عەسلی دا یە من یان نە!  ئەم ژبیردكەین كو شوینا ئەم بێژینێ‌ فلان تشتێ‌ (عەسلی) بدە من، هەر وەكو ئەم دبێژینێ‌ (وژدانا) خو بدە كاری.
 تشتێ‌ ئەز كێشایمە ڤێ‌ نڤیسینێ‌ ژی، دەما ژنەكێ‌ پسیارا (ژاژیێ‌ عەسلی) ژ خودانێ‌ دكانەكێ‌ كری، كو ب سەدان پسیار دسەرێ‌ من دا دروست كرن، ژبەر كو ڤێ‌ ژنێ‌ نە بتنێ‌ دگوتی بو من ژاژیێ‌ عەسلی، بەلكو خودانێ‌ دكانێ‌ دا سویندێ‌ ژی كو ژاژیێ‌ عەسلی بو بكێشیت. چیروكا ڤێ‌ ژنێ‌ ژی، دەما ئەز ل بەر دەرێ‌ دكانەكا جام كری راوەستیایم، كو چەند جورێن ژاژی دبەرچاڤكری بون. بەری ئەو ژن ژی وەك ل بەر دەرێ‌ ڤێ‌ دكانێ‌ راوەستیت ژی، من دگوتە خودانێ‌ دكانێ‌ كا تە چ جورێن ژاژی هەنە؟ گوت: ژاژیێ‌ پیستی و ژاژیێ‌ ب گەلەك گیا و ژاژیێ‌ پەنیر زێدە و دیسان ژاژیێ‌ ب پەنیر و یێ‌ بێ‌ پەنیر. پسیارا من ژێكری، كا چ جوداهی دناڤبەرا هەمیان دا هەیە، ژلایێ‌ خوشیێ‌ و تامێ‌ ڤە؟ خودانێ‌ دكانێ‌ گوتی: هەر چەندە بهایێ‌ هەر ئێكی ژ یێ دی جوداهیا خوە هەیە، لێ‌ ئەڤە لدویڤ حەزا بكری دمینیت، هندەك بتنێ‌ یێن پیستی دخون و زێدەتر ئەڤە لدەف زەوقا وان دمینیت، ئەگەر نە، ژاژی هەر ژاژی یە.
ل بیرا منە ئەز یێ‌ بچویك بوم، مال ئەز فرێكرمە گلوپەكێ‌ ژ بەركو ئێك ژ گلوپێن مالا مە سوت بو، گوتە من هەرە دكانێ‌ بومە گلوپەكا عەسلی بینە. من ئێك ئینا و دەما پلاك هەلكری، گلوپ ئێكسەر سوت.گوهێ‌ من هاتە كێشان و لمن بگومان كەفتن، كو من گلوپەكا بێ‌ عەسل ئینابیت. ژ هینگێ‌ وەرە هەمی تشت لدەف من بوینە عەسلی و نە عەسلی. هەر وەك بویە عەدەتەك ژی بو هەمی كەسان بتایبەت، ئەڤێن دوودل تا تشتەكی بازار دكەن و دكرن گەلەك تەئكیدێ‌ ل عەسلیا تشتی دكەن. 
ل سالێن نوتان بو، من دكانەكا چێكرنا سەعەتان هەبو، پیرەمێرەك هاتە دەف من و گوتی: سەعەتا من بو من دروست بكە؟ كو چەرخەكێ‌ وێ‌ یێ‌ شكەستی بو و پشتی من بهایێ‌ دروستكرنێ‌ گوتیێ‌، ئەو رازی بو كو ئەز بو سەعەتا وی دروست بكەم، بەلێ‌ بمەرجەكی، ئەز چەرخەكێ‌ عەسلی بو بێخمێ‌. من دەست دا ژێك ژێككرنا سەعەتا وی و ئەو ما راوەستیایی لهنداڤ سەرێ‌ من، دوو سێ‌ جاران من گوتێ‌ مام روینە خارێ‌ تا ئەز ژێ‌ بدوماهی دهێم یان هەرە فەرەكێ‌ ل ناڤ سیكێ‌ و پاشی وەرە، ئەوی تەئكید دكر كو وی چ كار نین و هەما دێ‌ لدەف من مینیت و تشتێ‌ بو من نەخوش ژی، ژپێرڤەبونا وی بو لهنداڤ سەرێ‌ من. هەر وەك ژ ئاخفتنێن وی ژی دیار، كو سەعەتچیەكێ‌ دی بو سەعەتا وی دروست كریە و تشتێن نە عەسل ئێخستینێ‌ و سەعەتا وی زوو خراب بویە. 
تشتێ‌ ڤێ‌ جارێ‌ ژی ئەز ل بەر لاپتوپی راوەستاندیم و من دەست دایە ڤێ‌ نڤیسینێ‌ ئەو بو، كو ئەو ژاژیێ‌ من ئینایە مال، رەنگێ‌ وی زەرببو و تامەكا نەخوش ژێدهات! مال گوتنە من كو خودانێ‌ دكانێ‌ ژاژیێ‌ خراب بوی یێ‌ بو تە كێشای، بلا تە گوتبایێ‌ بو تە ژاژیێ‌ عەسلی بكێشیت. براستی شنوی كەنیا من هات، كا بوچی وێ‌ ژنێ‌ خودانێ‌ دكانێ‌ ددا سویندێ‌.


إرسال تعليق