عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2011/01/03

هشیارى ده‌ڤێَ خه‌لكى بن..!


ژیێ من ژ سیهێ بورى و هێَژ چیرا خه‌لكى ژ سه‌رێ من نه‌ هاتیه‌ ده‌ر، دڤێت خارنا من وه‌ك یا وان بیت، برێَڤه‌ چونا من، لبه‌ركرنا من، تێَكه‌لى، كه‌نى و گریا من و تا حه‌زكرنا من بو ره‌گه‌زێَ دژى دڤێَت لدویڤ پیڤه‌رێ خه‌لكى بیت. هه‌مى ژى یێن فێرى دوو سه‌ركیێ بوین، لده‌ف ته‌ ده‌ڤه‌كن و ل پشت ته‌ ده‌ڤه‌كێ دى و دڤێت وه‌ك هه‌میان سویند بخوى و هه‌چیێ بێَهنژى بێَژیێَ تێر بژى و هه‌چیێ بو زاڤا بچیه‌ سه‌رێ وى و هه‌ر ژنكا دوو گیانا زكێ خوه‌ دان بچیه‌ به‌ر پێچكا وێ و هه‌ر تشتێَ ژ ڤانا ته‌ خوه‌ ژێَ دا پاش، تو كه‌تیه‌ به‌ر ده‌ڤێَ خه‌لكى. 
سه‌رهلدان هات و چاڤێن مه‌ ل دنیایێ ڤه‌كرن، سه‌ته‌لایت ده‌ركه‌تن و هه‌چیێَ سێلكه‌ك بریه‌ سه‌ربانێ خوه‌، دچاڤێن خه‌لكى دا نزم كه‌ت و خه‌لكى بچاڤێ (خه‌لیعه‌ت) به‌رێ خوه‌ ددانێ و ده‌وله‌ت سه‌رێَ قه‌ناتێ (ئیقره‌ئێ ئیسلامى)، سه‌ربانێن هه‌میان تژى سێَلك بون و ژ نیڤا شه‌ڤ ژى هه‌میا ستێركا خوه‌ ل (قه‌مه‌را هوت بورد) دگرتن و هه‌ر گاڤا ته‌ ئاخفت ژى، تو كه‌تیه‌ به‌ر ده‌ڤێَ خه‌لكى.
 ژبه‌ر خه‌لكى هه‌مى وه‌كى ئێَكن، هه‌مى بگرانیا سویكێَ دزانن، هه‌مى وه‌ك ئێَك عه‌ده‌تا دگرن و هه‌مى وه‌ك ئێَك خو ڤه‌دهێلن و باشیێَن هه‌میا ئێك پیڤه‌رن و خه‌له‌تیێن هه‌میان ژى دبێَ گونه‌هن و كه‌سێَ گازنده‌ و ره‌خنه‌ نینن، كه‌س ژى یێ به‌رهه‌ڤ نینه‌ خو ل كوسته‌رێن نه‌فه‌ران بگریت و ل تویوت ره‌فان سیار بیت. كه‌سێَ هزر و ئایدلوژیه‌تێَن چێكرى نینن و ب كورتى هه‌مى چاڤلێكه‌رن و هه‌میا دڤێت ترومبێل هه‌بن و كه‌شخه‌چی بن، دڤێَت سالێَ دوو تا سێَ ده‌ستكێَن موبایلا بگوهرن و هه‌مى ژى نویخازن. هه‌ر گوتنا ته‌ ل سه‌ر وان گوت ژى، یا ته‌ ژ بنى چوو و تو كه‌تیه‌ ناڤ ده‌ڤێ خه‌لكى. 
هه‌میا په‌یره‌وكرنا یاسایێ دڤێت و هه‌مى ژى په‌نایێ بو واسته‌ و واسته‌كاریێ دبه‌ن، مامه‌لێن وان بێ گیروبون پرێڤه‌ بچن. هه‌مى ژى ئه‌و تشتێ دچاڤێن خه‌لكى دا شه‌رم ل نیڤا مالێن خوه‌ دكه‌نالێن عه‌سمانى و ئه‌نترنێت و زنجیره‌یێن (موده‌بله‌ج) دا دبینن و خوزیا بو رادهێلن، هه‌ر گاڤا ده‌ركه‌تنه‌ به‌ر ده‌روكێ خانى ژى عه‌بایێ خه‌لیجى لسه‌ر سه‌رێ وانه‌ و ئه‌ڤه‌ هه‌مى ژى ژ ترسێن خه‌لكى.

إرسال تعليق