عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2011/01/11

سىَ نڤیسین ب قه‌له‌مىَ حبرى (2)


بو جارا دوىَ ئه‌ز هه‌ست دكه‌م، قه‌له‌مىَ من نه‌شیَت دگه‌ل من به‌رده‌وامیىَ بده‌ت و یىَ خوه‌ ژ نڤیسینیَن من، ڤه‌دهیَلیت. براستى ئه‌ڤى شیشىَ حبرى، ئه‌ز گه‌له‌ك وه‌ستاندم، نزانم حبر یىَ ئیَكسپایره‌ یان سه‌ركىَ قه‌له‌مى سه‌لخیه‌ و ل نڤیسینىَ دهه‌زقیت. هه‌مى دبیَژنه‌ من تو مروڤه‌كىَ كلاسیكى، ژبه‌ركو تو هیَژ ب قه‌له‌مىَ حبرى دنڤیسى! براستى ژى من دڤیَت بڤى قه‌له‌مى هه‌مى تشتیَن خوه‌ ییَن كلاسیك زیندى بكه‌م. دبیت كو هیَژ ئه‌ز خوه‌ ب كه‌سه‌كىَ كلاسیك دزانم، هه‌كو ئه‌ز یىَ گه‌نج حه‌ژیَكرن هه‌ما هه‌ر یا هوسا بو، چه‌ند جاره‌كىَ بیریَن زاروكاتیا خوه‌ دكه‌م، بیریَن سه‌یدایىَ عه‌دنان دكه‌م، براستى بو من گه‌له‌ك نه‌خوش بو، هه‌كو دهاته‌ گوهیَن من، كو سه‌یدایىَ عه‌دنان یىَ بویه‌ ریَڤه‌به‌ر، چنكو ده‌ست دگه‌ل (منه‌زمىَ) هه‌بو! براستى سه‌یدایىَ عه‌دنان گوتنه‌ك كریه‌ دگوهىَ من دا و هندى بیریا وىَ بكه‌م، دچاڤیَن من دا پتر مه‌زن دبیت، سه‌یدایىَ عه‌دنان دگوت: (لده‌ف موسلمانان هه‌كو زاروك هیَژ ل سه‌ر پیَچولكىَ، دگوهیَن وى دا بانگ دده‌ن. دڤیَت ئه‌م كورد دگوهیَن زاروكیَن خوه‌ دا بانگ بده‌ین و بیَژینىَ، كوردستان یا پارچه‌كریه‌ و دڤیَت ئه‌م بو خه‌باتىَ بكه‌ین)، چه‌ندا جانه‌ ماموستا ئه‌ڤ گوتنه‌، براستى ئه‌ز قه‌ردارىَ گوتنا ته‌مه‌ و ئه‌گه‌ر تو ژ ده‌رڤه‌ى كوردستانىَ زڤرى و ئه‌ز بوىَ زڤرینىَ ئاگه‌هـ بوم، ئه‌ز دىَ هیَم سوپاسیا ته‌كه‌م و بیَژمه‌ ته‌، ماموستا ته‌ هه‌ستا كوردینیىَ یا نیشا من داى، ئه‌گه‌ر تو هاتبى و من چاڤ بتنه‌ نه‌ كه‌تبن ژى، ئه‌ز تا هه‌بونا خوه‌، دىَ قه‌ردارىَ گوتنا ته‌ بم.  
إرسال تعليق