عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2011/01/04

فێل و فندێن ژنكا


دبێژن گوندیه‌كی ده‌وارێ خوه‌ باركر و ب مه‌ره‌ما كاروانی قه‌ستا باژێری كر و متایێ خو ژ به‌رهه‌مێ سالێ ل بازارێن باژێری فروت و پارێن وی سه‌د زێر گرتن.
پشتی وه‌ستیانا فروتنا متایی، چوو ل به‌ر دیواره‌كی رونیشته‌ خارێ و زێرێن خو هژمارتن كا چه‌ند ژێ خه‌رجكرینه‌ و دیت كو نوت و نه‌ه زێر یێن ماینه‌ ڤێ، دڤان ده‌لیڤان دا ژنكه‌كێ د په‌نجه‌رێ دا چاڤدێریا وی دكر و زانی چه‌ند د ده‌ستان دانه‌ و دیسان زانی ئه‌و نه‌ خه‌لكێ ڤى باژێری یه‌.
ژنك رابو ژ مال ده‌ركه‌ت و ب نك ویڤه‌ هات و گوتێ ئه‌ڤه‌ چه‌ند ساله‌ ته‌ خول من و زاروكێن خوه‌ به‌رزه‌كریه‌ و ئه‌ز دێ چم نك قازی شكیاتێ ل ته‌كه‌م.
هندی زه‌لام ما ب ژنكێ ڤه‌ ده‌یكا من، خویشكا من ئه‌ز نه‌ خه‌لكێ ڤی باژێری مه‌ و ئه‌ز ته‌ نا نیاسم و ئه‌ڤه‌ چ گوتنن تو دبێژی، به‌لێ چ مفا نه‌ بو و ژنكێ كره‌ هه‌وار و گازی و پولیس هاتن و گوتێ ئه‌ز ژنا ڤی زه‌لامی مه‌ و ئه‌م هێلاین.
پولیسان ژی ژنك و زه‌لام برنه‌ ده‌ف قازی دا شه‌ریعه‌تێ وان بكه‌ت.
ژنكێ گوته‌ قازی: قازیێ خوش بیت ئه‌ڤه‌ زه‌لامێ منه‌ و من دوو زاروك یێن ژێ هه‌ین و ئه‌ڤه‌ حه‌فت ساله‌ ئه‌م بێخودان هێلاین و مه‌سره‌ف ل مه‌ نه‌كریه‌ و یێ چووی خو به‌رزه‌ كری.
قازی بریار دا ئه‌و زه‌لام سه‌د زێرا ب ده‌ته‌ وێ ژنكێ و هندی زه‌لامی به‌ره‌ڤانی ژ خو كر ،به‌لێ قازی گوتێ ماته‌ گوه لێ بویه‌ ئێك ژ قه‌ستا خو بكه‌ته‌ ژنا ئێكی و پولیسان ده‌رئێخست و زه‌لام كه‌ته‌ كولانا و گه‌له‌ك عێجز بو.
ژنكه‌كا دی چاڤ بوی زه‌لامی كه‌فت و زانی كانێ چ بسه‌ری هاتیه‌، رابو چوو ده‌ف و گوتێ وه‌ره‌ دا بچینه‌ مالا مه‌.
زه‌لامی گوتێ به‌لاخو ژ من ڤه‌كه‌ و چ پاره‌ ژی د به‌ریكا من دا نه‌ماینه‌.
ژنكێ گوتێ من پارێن ته‌ نه‌ڤێن و وه‌ره‌ دگه‌ل من دا ئه‌ز بوته‌ رێكه‌كێ بینم.
زه‌لام ژی دگه‌ل وێ ژنكێ به‌ره‌ف مالا وێ رێكه‌فت و دمال ڤه‌ ژنكێ گوتێ: باش گوهێ خو بده‌ من. 
هه‌ر دوو زاروێن ژنكێ سپێدێ به‌ره‌ف خاندنگه‌خێ دچن و تو هه‌ره‌ به‌راهیكا وان و ده‌ستێن هه‌ر دووكا بگره‌ و بێژه‌ ئه‌ڤه‌ زارویێن منن و ئه‌و ژنك نه‌شێت چبكه‌ت دێ وان زارویان ژ ته‌ كریت و كێشا وه‌ دێ چیته‌ ده‌ف قازی و تو بێژێ ئه‌ز كێمی دوو سه‌د زێرا نا فروشم و پاشی وه‌ره‌ ده‌ف من ڤه‌.
زه‌لامی ژی هه‌ر وه‌كو ژنكێ بو گوتی، چوو ل به‌راهیا زاروكان راوه‌ستا و ده‌ستێن هه‌ر دوو زاروكا گرتن و بو حه‌واریێن زاروكا و ده‌یكا وان ل ده‌یف ده‌نگێ وان ده‌ركه‌ت. و گوتێ وان زاروكان به‌رده‌ دێ چ لێ كه‌ی.
زه‌لامی گوتێ ئه‌ڤه‌ زاروكێن منن و مافێ منه‌ زاروكێن خو كیڤه‌ ببه‌م.
دبێژن كێشا وان جاره‌كا دی چوو نك قازی ڤه‌ و پشتی قازی گوهێ خو دایه‌ هه‌ر دوكان،  بریار دا هه‌ردوو زاروك بو زه‌لامی بن.
لڤێره‌ ژنك نه‌چار بو و داخازا كرینا زاروكان ژ زه‌لامی كر و زه‌لامی ژی گوتی كێمتر ژ دووسه‌د زێران هه‌ردووكان نا فروشم، ژنك نه‌چار بوو چوو بو دووسه‌د زێر بو ئینان.
زه‌لامی هزرێن خو كرن و بۆ خو گوت یا قه‌نج ئه‌وه‌ ئه‌ز ڤان زێران ب ئێمانه‌ت ب ده‌مه‌ ده‌ست قازی تا ده‌مێ ڤه‌گه‌ریانا من بو گوندی، و قازی ژی خوشحالیا خو ب ڤێ چه‌ندێ دیار كر و ئه‌و پاره‌ ژێ وه‌رگرتن.
زه‌لام ژ ده‌ف قازی ده‌ركه‌ت و هاته‌ ده‌ف وێ ژنكا بو رێك نیشان دای و چیروكا خو هه‌می بو گوت.
ژنكێ گوتێ ته‌ باش كر به‌لێ پا كا زێرێن ته‌.
زه‌لامی گوتێ من ب ئێمانه‌ت یێن داینه‌ ده‌ستێ قازی تا دبیته‌ ده‌مێ ڤه‌گه‌ریانا من بو گوندێ من.
ژنكێ گوتێ ته‌ خو ژ به‌لایه‌كێ ده‌رئَێخست و خو هاڤێته‌ دئێكا دی دا، رابه‌ زوی هه‌ره‌ نك قازی و بێژێ هه‌ڤالێن من دێ زڤرنه‌ گوندی كا پارێن من ئه‌وێن من ب ئێمانه‌ت داینه‌فته‌ بده‌ ده‌ستێ من ڤه‌.
زه‌لامی ژی هه‌ر زوی قه‌ستا نك قازی كره‌ ڤه‌و گوتێ قازیێ خوش بیت من دڤیا من ئێمانه‌تێ خو ڤه‌گراندبا ڤه‌، ژبه‌ر كو هه‌ڤالێن من یێن رێكه‌فتین ئه‌م ڤه‌گه‌رین گوندێ خو.
قازی گوتێ چ ئێمانه‌تێن ته‌ ل ده‌ف من نینن و گازی پولیسان كر كو ئه‌و زه‌لام بهێته‌ ده‌رئێخستن.
زه‌لام ب وان سه‌رو دلان ڤه‌ قه‌ستا ده‌ف ژنكێ كره‌ڤه‌ و گوتێ ڤێجارێ زێرێ من چوون و ئه‌ز باوه‌ر ناكه‌م جاره‌ك دی بزڤرن ده‌ستێن من ڤه‌.
ژنكێ گوتێ خه‌ما نه‌ خو دا بو ته‌ سه‌حكه‌ینه‌ رێكه‌كێ.
پشتی چه‌نده‌كێ ژنكێ گوته‌ خداما خو هه‌ره‌ دوو سندوقان بینه‌ و تژی كه‌ل و په‌ل و كنجر بكه‌.
و گوته‌ وی زه‌لامی ئه‌ز دێ ڤان سندوقان به‌مه‌ ده‌ف قازی و بێژمێ ئه‌ڤه‌ مالیه‌تێ زه‌لامێ منه‌ و زه‌لامێ من باش تجاره‌ و یێ چوویی و دبیت هه‌یڤه‌كا دژی كاروانێ وی گیرو ببیت، ڤێجا ژبه‌ر جه‌رده‌چیا بلا ئێمانه‌تی ته‌ ببن و تو دوی ده‌می دا وه‌ره‌ دژورڤه‌ و بێژه‌ قازی كا ئێمانه‌تێ من.
ژنكێ گوته‌ زه‌لامی هه‌ره‌ حه‌ماله‌كی بینه‌ و حه‌مال تێگه‌هاند كو زوی ژ ده‌ف قازی نه‌ ده‌ركه‌ڤیت، ژبه‌ر كو دێ وان سندوقان جاره‌ك دی زڤرینته‌ ڤه‌.
و گوته‌ خدامێ ژی هه‌ر گاڤا ئه‌ز چوومه‌ ژور و ئه‌ڤ زه‌لامه‌ ددویف من را هاته‌ د ژۆر ڤه‌، تو ژی بله‌ز وه‌ره‌ د ژۆرڤه‌ و بێژه‌ خاتینا من مزگینیا من ل ته‌ زه‌لامێ ته‌ هاته‌ ڤه‌. 
پشتی ژنكێ ئه‌ڤ پلانه‌ برێك و پێكی دانایی و سندوق ب پشتا حه‌مالی ڤه‌ دان و به‌ره‌ف قازی چوون.
ژنكێ گوتێ قازیێ خوش بیت ئه‌ڤه‌ دوو سندوق تژی مالیه‌ته‌ و یێ زه‌لامێ منه‌ و زه‌لامێ من باش تجاره‌ و یێ چوویه‌ كاروانی و ئه‌ز نزانم دێ چه‌ند گیرو بیت و دبیت هه‌یڤه‌كێ گیرو ب بیت، ڤێجا ئه‌ز ژ دزیكه‌ر و جه‌رده‌ چیا دترسم، كو من دگه‌ل زه‌لامێ من شه‌رمزاركه‌ن، ڤێجا هه‌كه‌ تو قه‌بیل كه‌ی بلا وه‌ك ئێمانه‌ت ل ده‌ف ته‌بن.
كه‌یفا قازی هات و گوته‌ حه‌مالی هه‌ما ب دانه‌ كوژیێ هه‌نێ و د وان ناڤبه‌ینا دا زه‌لام ب ژۆركه‌ت و گوته‌ قازی ئه‌ز یێ هاتیمه‌ ئێمانه‌تێ خوه‌.
قازی زانی گه‌ر زێرێن زه‌لامی نه‌ ده‌ته‌ ڤێ باوه‌ریا ژنكێ پێنا هێت، ئینا گوتێ ئه‌و تیركێ ئێمانه‌تێ ته‌ ل وێرێ تو دشێى ببه‌ی دوان ناڤبه‌ران دا خدام بژۆر كه‌ت و گوته‌ ژنكێ خاتینا من مزگینیا من ل ته‌ زه‌لامێ ته‌ هاته‌ ڤه‌.
ل ڤێره‌ ژنكێ كه‌فیكا خوه‌ ئینا ده‌ر و ره‌قسی.
خدام ژی رابو چه‌پا و ره‌قسی ل وێڤه‌تر ژی حه‌مال ره‌قسی.
زه‌لامێ خودانێ زێران ژوان وێڤه‌تر ئه‌و ژى رابو ره‌قاسێ. 
قازی دهه‌میا فوكری و ژ سه‌ر كورسیكا خو رابو و ئه‌وى ژی كه‌فیكا خو ده‌رئێخست و ره‌قسی.
ژنكێ گوتێ: قازیێ خوش بیت.
ئه‌ز ره‌قسیم ژبه‌ر كو زه‌لامێ من ژ كاروانی یێ هاتیه‌ڤه‌ و ئه‌ز یا خه‌ریب بویم و دێ بو من دیاریا ئینیت.
خدام ره‌قسی ژبه‌ر كو دێ مزگینیێ ده‌مێ.
حه‌مال ره‌قسی ژبه‌ر كو دێ كریا هاتن و چونێ وه‌رگریت.
ئه‌ڤ زه‌لامه‌ ره‌قسی ژبه‌ر كو زێرێن خو زڤراندنه‌ ڤه‌.
به‌لێ پا تو بوچی ره‌قسی؟
قازی گوت: ئه‌ز ژ فێل و فندێن وه‌ ژنكا ره‌قسیم.

إرسال تعليق