بحث هذه المدونة الإلكترونية

pertook

pertook

2011/01/04

جه‌نازه‌


دبێژن رێڤینگه‌ك دره‌نگ شه‌ڤ گه‌هشته‌ گونده‌كى و نه‌زانى قه‌ستا چ مالێ بكه‌ت، رابو چوو د مزگه‌فتێ ڤه‌ و دیت مروڤه‌كێ ل نیڤا مزگه‌فتێ درێژكرى یه‌ و هزر كر ئه‌و ژى وه‌كى وى رێڤینگه‌ و یێ ل مزگه‌فتێ بو یه‌  مێهڤان ،  رابو چوو پشتا خوه‌ ب پشتا وى ڤه‌نا و گوتى دا مه‌ هه‌ر دووكا تا سپێدێ سار نه‌بیت و هزركر یێ د خه‌وه‌.
بو به‌رێ سپێدێ و ده‌مێ بانگى، دیت ده‌رگه‌هێ مزگه‌فتێ ڤه‌بو و ئێك هاته‌ د ژورڤه‌ و زانى مه‌لایه‌ یێ هاتى بانگێ سپێدێ ب ده‌ت.
ئه‌وى ژى گوتێ ها مه‌لا ده‌مێ بانگى یه‌ و دگه‌ل ئاخفتنێن وى مه‌لا شاش بو و هزر كر مریێ شڤێدى یه‌، گوندیا د مزگه‌فتێ ڤه‌ هێلایى یێ ساخ بویه‌ ڤه‌. مه‌لایى ل ده‌رگه‌هێ مزگه‌فتێ دا و دا ب ره‌ڤیت، مه‌لا شاش بو و ژبیر كر ده‌رازینكا مزگه‌فتێ یا نزمه‌ و ب حه‌لانه‌كێ دێژ یا هاتیه‌ راپێنان، مه‌لایێ ژ نه‌ دل سه‌رێ خوه‌ ل وى حه‌لانى دا و ده‌ملده‌ست پشت و پشت كه‌فت، هه‌م ژ ترسا و هه‌م ژ سه‌رێ وى ڤ حه‌لانێ هنداڤ ده‌رگه‌هى كه‌فتى دل لێ پچیا و ئێكسه‌ر گیان و سه‌ر دا چوو.
رێڤینگ د مزگه‌فتێ ڤه‌ شاش بو و هێژ نزانیت ئه‌وێ لبه‌ر ته‌نشتێ یێ مرى یه‌ و بو مه‌لاى ژى نه‌زانى چ بكه‌ت، پشتى بێهنه‌كێ ئێك ژ گوندیان كو سوفیه‌كێ مزگه‌فتێ بو قه‌ستا نڤێژا سپێدێ بو مزگه‌فتێ كر و دیت سه‌رو به‌ر بچ حاله‌، ئینا چیروكا ئه‌وێ دمزگه‌فتێ ڤه‌ درێژكرى بو رێڤینگى ڤه‌گێرا، كو ئه‌و مروڤ ئێك ژ خه‌لكێ گوندى یه‌ و ژبه‌ر كو ببو دره‌نگى شه‌ڤ و گورستانا مریان یا ل پشت گوندى و گوندیا هه‌میا بریار دان كو جه‌نازێ وى بو سپێدێ ب هێلن و ژنوى ڤه‌شێرن و ده‌ما مه‌لا هاتیه‌ مزگه‌فتێ و دیتى كو ته‌ دگه‌ل ئاخفت، وى هزر كر ئه‌و مرى یه‌ ساخ بویه‌ ڤه‌ و یێ شاش بوى و ئه‌وا ب سه‌رێ خوه‌ ئینا یا ب سه‌رى هاتى.
ـ رێڤینگى گوته‌ وى سوفى پا نوكه‌ ئه‌ز چبكه‌م یا باشه‌؟
ـ سوفى گوتێ یا قه‌نج ئه‌وه‌ تو هه‌ر زوى بو خو ژ گوندى ب ره‌ڤى، ئه‌ز دترسم مروڤێن مه‌لاى بهێن و پاشى ته‌ ب كوشتنا وى گونه‌هبار بكه‌ن و تولێن وى ژ ته‌ ڤه‌كه‌ن.
ئینا هه‌ر زوى رێڤینگى ل ده‌رگه‌هى دا و ژ گوندى ده‌ركه‌ت و ره‌ڤى.

إرسال تعليق