عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2013/02/01

پەنجەرا من روی ل پەنجەرا مالا وە یە!


عبدالرحمن بامەرنی
دێ‌ شێی بێژیە من،
پەنجەرا مالا وە روی ل پەنجەرا مالا مە
 چ رامانا خوە هەیە!
تشتێ‌ ل پشت پەنجەرا مالا وە
وەكی بانگێ‌ (ئێڤاریان) من هەمی ژێ‌ ژ بەرن
ل بەرامبەری پەنجەرا مالا وە
ئەزێ‌ ل هەمی تشتان بەرزەبویم و
ئەزێ‌ هەمی تشتێن خوە دپشت پەنجەرا مالا وە را دبینم
یاریكێن من ب دەستێن خوە بو تە چێكرین
بیكێن پاتەی
خو سیتافكا تە ژی

ئەزێ‌ ل هەمی تشتێن خوە دگەرم
پارچەیێن بیرەوەریێن خوە یێن بەلاڤە
ل پارچە موزیكەیێن ژبیركری!
لێگەریانا بیرەوەریێن دوماهی ئەز و
ئەو دوماهیا پارچەیێن جەستەیێ‌َ من لێ‌ دبژالە..
ل بەرامبەری پەنجەرا مالا وە
چاڤێن من بتنێ‌ قەترەیا پەنجەرەیا وە دكەن
بتنێ‌ د زمانێ‌ بێدەنگیێ‌ دگەهم و
فرینا بالدەیەكی ل بلنداهیا عەسمانا و
دادان ژبیرا خوە بری!
تو چەندا ژ من دویری و چەندا ژ پەنجەرەیا من نێزیك
دەستێ‌ خوە ب پرچا گولان دا بینە خار
دا بێژمە تە عەشقێ‌ چەند هەناسە هەنە؟
ئێك ئێكە وان هەمی مەسجێن
تە نیڤا شەڤان خەو ژ چاڤێن من رەڤاندین
چاڤێن خوە ل رستەیا مەسجێن من یێن بوری دا ب خشینە
دوماهی مەسجا من یا نڤیسی تە نە لبیرە؟
..... (ئەگەر تە ڤیا هەست ب خوشیا عەشقێ‌ بكەی
رحا خوە ژبیر بكە و
 بهێلە تو لدویڤ مەشا حەزێن خوە بچی
رویساتیا خوە
بكە دناڤ دەستێن بەلگەكێ‌ وەریایی دا و
دناڤ پێكەكێ‌ مەی دا خوە ژبیر بهێلە
هەمی تشتەك ب بێدەنگی
 دێ‌ سەرخوشیا تە ل پاش خوە هێلیت!
دناڤ هەمی بێهوشیەكێ‌ ژی دا
دێ‌ زانی من چەند تو دڤێی).....
ئەڤە ئێكەم مەسجا من یا عەشقبونێ‌ بو و
دوماهی ڤرێن تە ل پشت پەنجەرێ‌، لبیرا منن
دوماهی مەسجا من یا كو دێ‌ گەهیتە تە
..... (هێشتا پەنجەرا من
بیر ل خەریبیا پەنجەرا مالا وەیە و
تە هێشتا خوە د كویراتیا هەناسەیێن من دا نە دیتی یە
كەس ب كورەییا شەڤان، خەریبیا خوە د پەنجەرا كەسێ‌ دا نابینیت
هیچ تاڤیەكا بارانێ‌ نەمایە، تە ل هەناسەیێن من نێزیك بكەت).....
ئەو مەسجا هێش من نە نڤیسایی ژی
خو ئەگەر تە بیر لمن كر
تە ڤیا خوە ژ پەنجەرا خوە نێزیك بكەی
وەك بارانێ‌ هویر هویر
ب سەر پەنجەرا من دا وەرە خارێ‌ و
ب دلوڤانیا روژێن بەرێ‌
دلوپ دلوپ
خوە بەردە دناڤ پێكێ‌ لبەر سینگا من دا
ئەڤە دوماهی شەڤا منە
دوا و سیا و چارا و پێنجان ژی
تا سەرخوش دبم دێ‌ هەر ڤەخوم و
 ئەگەر سەرخوش ژی بوم
بتنێ‌ دێ‌ پەنجەرەیا مالا وە بینم.....!

إرسال تعليق