عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2010/12/22

تابلویێن شه‌ڤه‌كا بێده‌نگ          تابلویێ ئێكێ

"ژن بێى شه‌ڤ نه‌ ژیانه‌"
ژ ته‌نشت مالا مه‌
ئه‌گه‌ر هاتى
ده‌نگى نه‌كه‌ و 
تكێنێ ژ په‌نجه‌ره‌یا من نه‌ ئینه‌؟!

تابلویێ دوێ

"زه‌لام بێى ژن نه‌ ژیانه‌"
ژن خانمه‌كه‌ و دگه‌ل هه‌تاڤێ درژیێت
دڤێت په‌نجه‌ر په‌سنا وێ بكه‌ن 
شوشه‌ نه‌شكێن..

هه‌رو من دگه‌ل سپێده‌هیه‌كا دى
ژڤانه‌ و
خه‌ونه‌ك ژ رشتنا هه‌تاڤێ
من ماچى دكه‌ت
هه‌مى شه‌ڤان 
تا ده‌رگه‌هێ مالا وه‌ ئه‌ز چیروكا ژ ده‌همه‌نێن ته‌
دڤه‌چنم
تابلویه‌كه‌، تابلو
هه‌مى تشت خوه‌ دگه‌ل ژبیرڤه‌ دبه‌ن
دگه‌ل پێكه‌كى ژ شه‌رابه‌كا سورا
توخا توخ
من كه‌رب ژ بارانێ ڤه‌دبن
هه‌كو خوه‌ ب پرچا ته‌ ڤه‌ دخویسینیت و
بێى شه‌رم رویكێن ته‌ ته‌ر دكه‌ت
ژن بهه‌مى ته‌مه‌نێ خوه‌
ب بهارێ ڤه‌دچیت!
دعه‌ینیكه‌كا شكه‌ستى را
ژن لێكدانا پارچێن شه‌ڤه‌كێ یه‌ و
ژن خانمه‌كه‌
هه‌مى په‌رتوكێن سه‌حكرنا هه‌یڤێ
 ل پێش چاڤانه‌
شاعر هه‌تا جگاره‌كێ دكێشیت
شه‌ڤێ دكه‌ته‌ له‌شفروشه‌ك و
رومانسیه‌تێ
ژ نوتێن موزیكا كه‌مانچه‌كا رویس
دوه‌رینیت
هه‌مى یێن فێر بوینه‌ فرینێ
دفرن، فرن
فرینا هه‌ر بالنده‌یه‌كى ژى ژ روحا منه‌..

إرسال تعليق