عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2016/06/30

موستەفیدێن هەیڤا رەمەزانێ‌


هەر چەندە رەمەزان وەك ئێك ژ فەرزێن خودێ‌ ل سەر موسلمانان، تشتەكە جوداتر ژ هەمی فەرزێن دی ب خودێ‌ و رۆژیگرانڤە گرێدایە و دڤی بوارژیدا، رۆژیگر موستەفیدێن ئێكێ‌ نە ژ پاداشتا خودێ‌، لێ‌ ئەم دێ‌ ددیڤەكێ دیرا سەحكەینە ڤان موستەفیدان، ببۆرن كو من پەیڤا (موستەفید) وەك پەیڤەكا بیانی ئێخستییە دناڤ ڤێ‌ نڤیسینێ‌ دا، ژبەركو بهزرا من دێ‌ زێدەتر یا ئارمانجبرتر بیت. 
هەیڤا رەمەزانێ‌ جوداتر ژ هەیڤێن دی، لڤین دكەڤیتە هەمی بوارەكێ‌ ژیانێ‌، مەبەستا من لڤێرە زێدەتر بازاركرنە، كرین و فرۆتن بگشتی! ژبەركو ژلایەكیڤە، خەلك ل خارنێن خوەش بۆ فتارێ‌ و پاشیڤێ‌ دگەریت، دا بشێت هەڤسەنگییا برسێ‌ دروست بكەت و رۆژیگر بخارن و شرینیێن خوەش بشێت رۆژییا خوە بگریت و بشێت خوە ل بەر برسێ‌ و تێهنێ‌ بگریت، ژلایەكێ‌ دیڤە خەلك بەرهەڤییان بۆ جەژنێ‌ و كرینا جل و بەرگان و شرینیاهییان دكەت و گەلەك حەزدكەن ناڤ مالییا خوە ژی جوان بكەن. ژ ئەڤێن من گوتین، بازار دشاریێت و لڤین دكەڤیتە هەمی كارەكی بێ‌ جوداهی.
دا بزڤرینە كاكلكا بابەتێ‌ خوە و ئەو كیش تەخن موستەفید، راستە دڤێ‌ هەیڤێدا ژبەر وان ئەگەرێن من گوتین، كرین و فروشتن دگەهیتە گوپیتكا خوە، لێ‌ دگەلدا، بازاركرنێ‌ عەقلێ‌ بازرگانی بۆ دڤێت، ئەز دێ‌ ژ نمونەكێ‌ دەست پێكەم، ژبەركو من ترومبێل هەیە و ژ بازاری تا دگەهمە مال، گەلەك هەلبژارتن ل بەر سینگا منن، كا پێدڤیێن مالێ‌ ژكیرێ‌ بكرم، ئەز لدویڤ تشتێ‌ باش و مامەلا جوان و ئەكید تشتێ‌ ئەرزانتر ژی بۆ من گرنگە، سەموونە و نان ئێك ژ وان تشتانن كو رۆژانە دڤێت بكرم و ببەمە مال، یا راست، پترییا سەمۆنخانە و نانپێژێن دكەڤنە درییامندا، من نان یێ‌ ژێكری و هندەكان نانێ‌ وان یێ‌ باش بۆ و هندەكان ژی دكەتمە بەر پت پتا مال و گازندە ژ نانی دكرن، چ ژ سوتنێ‌ بیت یان ترش نەبوونا هەڤیری و تا دوماهیێ‌، تشتێ‌ من كەیف پێهاتی، نانپێژەك بۆ ل دەستپێكا جاددا تەناهیێ‌ و دوو جارەكا من نان ژێكری یا راست نانێ‌ وی یێ‌ جوان بۆ، جارەكی ئەز چووم من (سرا) خوە گرت، نانێ‌ وی ژبن فرنێ‌ دەركەت و لدویڤ دلێ‌ هوستای نەبوو، هوستایێ‌ فرنێ‌ گوتە ئەڤێن نانێ‌ ددەتە بكران: (ڤی نانی نەفرۆشە و بكە تەلەف، ژبەركو هەڤیر یێ‌ دروست نەبوویە)، راستە ئەو دشییا نانێ‌ خوە بفرۆشیت و چیێ‌ نەكەتە تەلەف، بەلێ‌ پسیار لڤێرە ئەوە، ئەو چەند یێ‌ موستەفیدە؟ ئێك: ئەو بكرێ‌ خوە ژ خوە ناكەت، دوو: ئەو كەسێن هەیڤا رەمەزانێ‌ قەستا كرینا نانێ‌ ویدكرن، ژبەر وێ‌ رەفتارێ‌ دێ‌ بەردەوام قەستا كرینا نانێ‌ ویكەن. نمونەكا دژی دێ‌ بەحس كەم، ئەز چووم پەنتەلونەكی بكرم، یا راست لدەستپێكێ‌ كەیفا من هات، رێژا 60% ژبهایێ‌ خوە ئینابوون خار، ئەو پەنتەلونێ‌ دا كرم، من لدویڤ حاسیبا خوە تەخمین كر، ئەڤە یێ‌ حیلەكا سور و سور لمن دكەت، یانكو داشكاندنا وی بتنێ‌ دا قەستا پیشانگەها ویبكەم! ئێ‌ باشە، یا خودانێ‌ پیشانگەهێ‌، ما تو هزر ناكەی ئەڤە دێ‌ بیتە دوماهی پەنتەلون ئەز ژتە بكرم، ژبەركو لدویڤ بهایێن تە یێن نە مەعقول تو یێ‌ من بۆ خوە بخشیم دزانی!
یا من لدوماهیێ‌ دڤێت بێژم، مە پێدڤی ب(عەقلەكێ‌) بازرگانی و مامەلەكرنێ‌ هەیە، چاڤێ‌ مە ل پارەی بتنێ‌ نەبیت، ئێكەم تشت ئەم ل بكری بگەرین و تشتێ‌ باش و بهایێن باش بۆ بەرهەڤ بكەین! ئەو دێ‌ لمتایێ‌ مە گەریت، دڤێت مە ئەو عەقلیەتا كاری هەبیت، ئەو كەسێ‌ دهێتە دەف مە ئەم وی نەچار بكەین جارێن بهێت و ژبلی هەیڤا رەمەزانێ‌ ژی بهێت دەف مە، ژبەركو و هەروەكو مە گوتی، هەمی هەیڤان (دووركا بكری یا بدوهن نابیت) و ئەڤە نەگوتنا منە، ئەڤە مەزنا ژمێرە گوتی، ڤێجا بلا موستەفیدێن رەمەزانێ‌ بتنێ‌ نەبین، ژبەركو ژبیرنەكەین، ئێك سال ژ دوازدە هەیڤان پێكدهێت.
تێبینی:
دروژاناما ئەڤرو ژمارە 1908 یا رواژ 29/6/2016ێ‌ دا بلاڤ بویە.
إرسال تعليق