بحث هذه المدونة الإلكترونية

pertook

pertook

2015/04/08

سكس دناڤبەرا ورژاندن و هونەر و ئەدەبیاتێ‌ دا رۆمانا (نەییا بەندەمانێ‌) وەك نمونە

عبدالرحمن بامرنى
پێشەكی:رۆمانا نەییا بەندەمانێ‌، ئێك ژوان جورە رۆمانایە، ئەڤێن روودان و سەرهاتێن خوە ژ ژیانا كومەلایەتی وەردگرن. ژیانا كومەلایەتی ژی، نە هەر كەس دشێت ل سەر بنڤیسیت و نە هەر كەس دشێت راستییا وێ‌ دیار بكەت! ژبەركو دناڤا كومەلگەهی دا، داب و نەریتان یاسا و رێسایێن خوە هەنە. كومەلگەهێ‌ كوردی ژی وەك پترییا كومەلگەهێن روژهەلاتا ناڤین، كومەلگەهەكێ‌ عەشاییریە و هندەك تشت هێلێن سورن و نابیت گاڤ د سەر را بهێنە هاڤێتن. ژوان ژی، ئاخفتن ل سەر كریارا سكسی ب تشتەكێ‌ شەرم و نە لایێق دهێتە هژمارتن و دڤێ‌ رۆمانێ‌ دا، سكسی جهەكێ‌ باش و بەرچاڤ ڤەگرتیە. دێ‌ هەولدەین، هندەك پەرەگرافان ژ رۆمانێ‌ وەربگرین، لدویڤ وان پەرەگرافان، شێین رۆمانێ‌ هەلسەنگینین! تا چ راددە، نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ شیایە خوە دژیانا كومەلایەتی دا وەك هەیی ببینیت؟! وەك هەیی ژی، كا نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ چەند شیایە ڤان پەرەگرافێن هەنێ‌، دویری هەر جورەكێ‌ ورژاندنێ‌ و ئازراندنا هەستان بكەت و خواندەڤا هەست نەكەت، دیمەنێن ورژێنەر ب سەر هونەرێ‌ رۆمانێ‌ دا، كەفتی نە.


رۆمان ب كورتی:
پتریا رویدان و سەرهاتێن ڤێ‌ رۆمانێ‌، خوە دناڤا ئێك ژ گوندێن كوردستانێ‌ دا دبینن، هەر وەكو رۆماننڤیسی ب وی رەنگی وێنەكری. ژیانا گوندان ژی ژیانەكا نەخوش و سەختە و یا ئاسان نابیت، ئەگەر رۆماننڤیس ئازادیێ‌ نەدەتە قەلەمێ‌ خوە و هەمی تشتان نەڤەگێریت. نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ ڤەگێرا رودانێن رۆمانێ‌ دایە دەست كچەكێ‌ و ئەو كچ بیرهاتنێن خوە یێن نڤیسی بو هەڤالا خوە دخوینیت و رۆمان ژ وان هەردوویان دەستپێدكەت. گولێ،‌ كو ناڤێ‌ وێ‌ كچێ‌ یە و دهەمان دەمدا كاراكتەرا سەرەكی یا رۆمانێ‌ یە. دەستپێكا رۆمانێ‌ ژ بیرهاتنێن وێ‌ یێن نڤیسی دەست پێدكەت. هەمی ئەو تشتێن گرێدایی ژیانا وێ‌، بو هەڤالا خوە دخوینیت. ئەو تشتێن كچەك دناڤ مالێ‌ دا دبینیت و گوهـ لێ‌ دبیت و تا ژیانا وێ‌ یا قوتابخانێ‌ و دەما دبیتە خویندكارا پەیمانگەهێ‌ و پاشی بێ‌ مروڤێن خوە، ژیانا هەڤژینیێ‌ دگەل ئەڤیندارێ‌ خوە پێك دئینیت. ئەو ئەڤیندارێ‌ هەنێ‌ ب روودانەكا تولڤەكرنێ‌ دهێتە كوشتنێ‌ و بزانینا دوو گیانیا وێ‌، مامێ‌ وێ‌، گەفێن كوشتنێ‌ لێدكەت. شەڤەكێ‌ پسمامێ‌ وێ‌، ب سەر مالا وان دا دگریت و چەقویەكێ‌ ل زكێ‌ وێ‌ ددەت! ل نەخوشخانا تەنگاڤیان چارەسەری بو دهێتەكرن، ژیانا وێ‌ ژ مرنێ‌ رزگار دبیت، لێ‌ زاروكێ‌ وێ‌ بو نامینیت. ئەڤە كورتیا ژیانا بەرچاڤا ڤێ‌ كچێ‌ بویە. لێ‌ نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ ژ زارێ‌ وێ‌، گەلەك تشتێن نخافتی بەرچاڤ كرینە. ژیانا وێ‌ هوسا دەست پێدكەت، هەر وەكو وێ‌ نڤیسایی، هێشتا ئەو یا زاروك، ب بابێ‌ خوە شاد نابیت و ب ژەهرا ماری، بابێ‌ وێ‌ وەغەرێ‌ دكەت. دایكا وێ‌ گەنجاتیا خوە ددانیتە سەر و چ شوییا ناكەت و وێ‌ مەزن دكەت. لێ‌ شوینەكرنا وێ‌ رامانا وێ‌ ئەو نینە، وەك ژنەك، كو حەز بو رەگەزێ‌ دی نەبن و هەر وەكو ژ بیرهاتنێن خوە یێن نڤیسی بو هەڤالا خوە دبێژیت: 
"ل دەنگێ‌ ئاخینك و نالینێن دایكا خۆ، ل بن حەمویێ‌ ماست فروش و ئاخ و ئاخێن حەموی هشیار بوم............. من چاڤێن خوە ڤەكرن و من نەدڤیا ڤی دیمەنی ببینم، لێ‌ ئاخینكێن دایكا من وەكی دەنگێ‌ ئاوازەكا خوش دهاتە من و هەر من دڤیا ببهیزم....." پەرەگرافێ‌ ئێكێ‌، لاپەر48.
ژبەركو گوند بخوە دبچیكن و گوندی هەمی ئێك دوو ناس دكەن، نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ هندەك نهێنیێن دژی ئاشكەرا كرینە. گولێ‌ كو دهەمان دەمدا ڤەگێرا رۆمانێ‌ یە، حەژ هەڤالێ‌ خوە یێ‌ زاروكینیێ‌ دكر و دەما د ژڤانەكی دا، كو لناڤ رەزی ئەو ل بەندا وێ‌ دمینیت، خوە ژ دەیكا خوە ڤەددزیت و قەستا ژڤانێ‌ خوە دكەت، دریێ‌ دا گوهـ ل ئاخفتنێن دوو ژنان دگریت، كو ئێك ژوانان دایكا هەڤالەكا وێ‌ یە و زەلامێن هەردوو ژنان، درودانەكێ‌ دا ئەمرێ‌ خودێ‌ كرینە و ئەو هەردوو ژن بوینە بێوەژن، هوسا بەحسێ‌ وان دكەت: 
"ـ كچێ‌ (مرۆ) شڤێدی تەتویێ‌ شڤان ل مالا تە چ دكر؟
ـ تەتویێ‌ چی؟
ـ تە چەوا زانی؟
ـ من دیت دەمێ‌ ب شەڤ هاتیە مالا تە، چنكو قەول بو بهێتە دەف من، لێ‌ نەهات و سپێدەیێ‌ ژی من دیت دەما ژمالا تە دەركەتی، عافیەت بیت!
ـ نەخشە ل تە ژی!
ـ تەتویێ‌ ژبەر من مای!" پەرەگرافێ‌ دوێ‌، لاپەر 14 ،15. 
تەتو نە خەلكێ‌ گوندی یە و شڤانە و جارەكێ‌ دەیكا گولێ‌ نهێنیەكا ڤی شڤانی بو گولێ‌ ڤەدگێریت، كو ئەو نەخەلكێ‌ گوندێ‌ وانە و هوسا بەحسا وی دكەت، كو بێی ئەو ب وێ‌ بزانیت كو یا گوهدارییا وی دكەت، ئەو دگەل پەزێ‌ خوە دئاخڤیت و هوسا دبێژیت: 
"من هوین دڤێن چونكو ئەگەر هوین نەبان، خودێ‌ دزانیت دا ل بەر دیوارێ‌ كێ‌ ژ برسان دا مرم، ئەگەر هوین نەبان من چو جاران دەستێ‌ خوە نەدادنا سەر مەمكان و ناڤلنگێن مرویێ‌ و لەیلویێ‌ و گەلەكێن دی...... ئەڤرو هنگلێ‌ من ل من بوویە دەلیل، كو ناڤ و دەنگێن وی دناڤ گوندی دا هەیە، ئەزێ‌ نانێ‌ وی دخوم و ئەو بەرێ‌ خۆ پێ‌ دگرن. لێ‌ پرسا هەری گرنگ و هەر دەم ئەز ژبەر دنالم ئەوە، كو ئەڤە سەرێ‌ چەند سالانە، ئەز دزانم من زاروك هەنە، لێ‌ ئەز نكارم بێژمێ‌ كورێ‌ من یان كچا من، ئەو دبێژنە ئێكێ‌ دی باب" پەرەگرافێ‌ سیێ‌، لاپەر 25، 26. 
چیروكا ڤان ژنان بتنێ‌ نینە، ل جهەكێ‌ دی ژ رۆمانێ‌ ، گولێ‌ هوسا بەحسێ‌ ژنێن گوندی دكەت: 
"ل گەل مەزنبونا من، من زانی ل گوندی نە تنێ‌ دایكا من كارێ‌ رەش و قەچاخ دكەت! ئەو ژنێن ل گوندی قەستا مەزاری دكرن ژ بو زاروكان و ل گەل هندێ‌ زارۆك نەدبوون، نە ژ زەلامێن وان بوو!" پەرەگرافێ‌ چارێ‌، لاپەر71.
گولێ‌ بخوە ژی ل ژڤانێ‌ خوە و هەڤالێ‌ خوە هوسا بەحس دكەت: 
" ـ بێهنا تە چەندا خوشە!
ـ تاما لێڤێن تە خوشترە!
ـ وەكی چی یە؟
ـ وەكی خوهدانا سەر مەمكێن تە، خوزی گولاڤا خوها مەمكێن تە هەبا دا ل هەمی جها بەلاڤ كەم" پەرەگرافێ‌ پێنجێ‌، لاپەر 16.
ددیمەنەكێ‌ دی دا، نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ ڤیایە تەخەكا دژی راكێش كەتە ناڤ رویدانان، ئەو ژی جوانیا دوو كچانە كو ل باژێران مەزن بوینە و شنوی هاتینە گوندێ‌ خوە یێ‌ باب و باپیران ڤە و هوسا دبێژیت: 
"ژبلی كو دیتنا روناك و رامانێ‌ ژبو لاوێن گوندی بالكێش بوو، پیرەمێرێن (ترچوویێن فسمایی) ل بەر دیوارێن مزگەفتێ‌، دەمێ‌ دبەر وان را دبورین، ب چاڤان دخوارن و وەكی قازان ل سەر ستۆیێن خۆ دزڤرین، لدەف خورتان دگوتن (استغفرالله) لێ‌ تنێ‌ خودێ‌ دزانیت دناڤا خودا چ دگوتن" پەرەگرافێ‌ شەشێ‌، لاپەر 96.
یان دەما بەحسێ‌ پەیمانگەهێ‌ دكەت و دژوورا رێڤەبەری ڤە، ئەڤ دیمەنە دیتی: 
"من پرتووك دانانە سەر دەستێن خۆ و بەر ب ژۆرا ماموستایان چووم، بێ‌ دەرگەهـ قوتان چوومە دژۆرڤە، چ بچم و خوزی نە چووبام، پەحنو دناڤ لنگێ‌ چنارێ‌ دا بوو، ل سەر لێڤێن وێ‌ دچەری...........ئەو تشتێ‌ تە دیتی بو كەسێ‌ نەبێژە جانا من، چونكو چ نەبوو، ناڤكا من كەتبوو، ماموستای بۆ من چێدكر" پەرەگرافێ‌ حەفتێ‌، لاپەر 106، 107. 
دپەرەگرافەكێ‌ دی دا، نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌، زوم ئێخستیە سەر لایەنەكێ‌ دی یێ‌ ئازراندنا هەستان، ئەو ژی هاورەگەزی. دەما گولێ‌ هوسا بەحسا رێڤەچوونا دوو كچان دكەت: 
" من حەسودی ب چاڤێن وێ‌ دبر و چوو جاران ژ دیتنا چاڤێن وێ‌ تێر نەدبوم، ڤێجا خودێ‌ هاریكارێ‌ خورتان بیت" پەرەگرافێ‌ هەشتێ‌، لاپەر 83.
دپەرەگرافەكێ‌ دی دا، گولێ‌ بەحسێ‌ گەنجێن گوندی دكەت، كو درییا قوتابیێن كچدا دراوەستان و هوسا دگوت: 
"روژنە هندەك گەنجێن گوندی بەرانبەر دەرگەهێ‌ خواندنگەهێ‌ رادوەستان چاڤێن وان ژ مە و ماموستایان ڤەنەدبوون، ئەم بچاڤان دخوارن و دووكێلا جگارەیان ب سەر وان دكەت، دێ‌ بێژی هەر ئێك ژوان تەرەكتورەكە" 109 پەرەگرافێ‌ نەهێ‌، لاپەر 110.
ددوماهی پەرەگراف ژی دا، كو من ژ رۆمانێ‌ بو نڤیسینا بو بابەتێ‌ خوە قوساندی. ژڤانێ‌ گولێ‌ یە دگەل هەڤالێ‌ وێ‌! ل پەیمانگەهێ‌ و دەما هەڤالێن وێ‌ یێن كچ دچنە سەیرانێ‌، ئەو خوە ڤەدهێلیت و ژڤانێ‌ ددەتە حەژێكەرێ‌ خوە و بتنێ‌ دبەشێ‌ ناڤخویێ‌ كچان ڤە سكسی دكەن و گولێ‌ ژ ڤێ‌ كریارێ‌ كچینییا خوە ژ دەست ددەت:
"ئەزمانێ‌ وی دبن ئەزمانێ‌ من دا هەمی لەشێ‌ من دلەرزاند..... كراسێ‌ من رابوو و ئێدی چ نەما ڤەشارتی..... نالینا وی ب سەر ئاخینكێن من كەفت....... ل دەمەكی من هەست ب گەرماتیا لەشێ‌ وی دناڤ لەشێ‌ خۆ دا كر و من پێن خوە ل پشتا وی گڤاشتن" پەرگرافێ‌ دەهێ‌، لاپەر 133. 
ئەڤە و دگەل چەندین چیروكێن دی، سوتنا كچەكێ‌، كو دا بزروی دەنە كەسەكێ‌ دی!چیروكا كوشتنێ‌ و تولڤەكرنێ‌ و....هتد، كو من دڤێ‌ نڤیسینێ‌ دا، بتنێ‌ زوم ئێخستیە سەر ئێك بابەت ئەو ژی، سكس دناڤبەرا ورژاندنێ‌ و هونەری دا و من ئەو پەرەگراف وەرگرتینە یێن خزمەتا بابەتێ‌ من دكەن.

بێباربون ژ سكسی:
بابەتێ‌ سكسی و بێباربون ژێ‌، ئێك ژ بابەتێن گەلەك گرنگە دژیانا مروڤان دا! گەلەك مێشكی مژوول دكەت و فشارێ‌ دئێختە سەر نڤستنێ‌ و هەمی جومگەیێن دی یێن ژیانا روژانە یا هەر كەسی چ ژن بیت یان زەلام. چەند ئەڤ بابەتە یێ‌ سنورداركری ژی بیت، هند دبیتە ئەگەرێ‌ دوو دلیێ‌ و نە ئارامیێ‌ و كارتێكرنا خوە یا نێگەتیف ل پاش خوە دهێلیت. درۆمانا نەییا بەندەمانێ‌ دا، چەندین پەرەگراف دكەڤنە بەرچاڤێن مە، دهەمیان ژی دا، ئاخفتنە ل سەر سكسی و چاوانیا بەرێخودانا یان تەقەبولكرنا خەلكی و ئەڤ هەمی حالەتێن هەنێ‌ ژی، ژ دەرڤەی پروسەیا هەڤژینیێ‌ هاتینە ئەنجامدان. تشتێ‌ سەیر ژی ژێ‌، هەمی بدزیكی ڤە هاتینە ئەنجامدان، لێ‌ دهەمان دەم دا، برەنگەكی و دوان، كومەلگەهـ هەمی بەشدارە دڤێ‌ تاوانێ‌ دا، ئەگەر تاوان بیت. لدویڤ ڤان پەرەگرافێن مە پەر كێش كرین، ئەڤ جورێن سكسی دكەڤنە بەرچاڤ. 
1. پەرەگرافێ (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4): وەك حالەتێن دەیكا گولێ‌ و هەردوو ژنێن دی یێن بێوەژن، دیسان تەتویێ‌ شڤان، كو نەخەلكێ‌ گوندی یە و دڤی گوندی دا، چ خێزان و هەڤژین نینن. لدویڤ دان پێدانێن تەتویی ژی درۆمانێ‌ دا، چەندین ژن ب بەر وی ڤە نڤستی نە، چ ئەو ژنێن هەنێ‌ بێوەژن بن وەك هەر سێ‌ حالەتێن مە ژێ‌ بەحس كری یان ژی ژنێن بمێر بن، ئەڤێن تەتو دگەل دا جوت بوی! هەمی دكەڤنە دئێك خانە دا، ئەو ژی بێباربونە ژ كریارێن سكسی.
2. پەرەگرافێ‌ (5): ئەڤ سكسێ‌ هەنێ‌ ب قەدەر سكسێ‌ دی یێ‌ قەدەغەكری نینە و پتریییا جاران، ئەڤ كور و كچێن هەنێ‌ ژبەركو ئەڤیندارن، لدوماهیێ‌ بو ئێك دمینن و دئاینی ژی دا سزایێ‌ ڤان كەسان كێمترە ژ كەسێن خێزاندار.
3. پەرەگرافێ‌ (6 ـ 9): ژ ئەنجامێ‌ نە تێكەلیبونا هەردوو رەگەزان، چ ژ ئەگەرێ‌ حەرامكرنا ئاینی بیت یان ژی یاسا و رێسایێن جڤاكی بیت، ئەڤ برسیبونا چاڤان پەیدا دبیت.
4. پەرەگرافێ‌ (7): دحالەتێ‌ ماموستایی و رێڤەبەری دا، كو دپترییا حالەتێن ژڤی رەنگی دا، چ ژ بەر پارستنا كاری بیت یان ژی خوە نزیك كرن بیت بو لایێ‌ كەسێ‌ ئێكێ‌ ل سەر كاری، ئەڤ دیاردە بەرچاڤ دكەڤیت.
5. پەرەگرافێ‌ (8): هاورەگەزی، دەما گولێ‌ حەسیدی ب جوانیا وان هەردوو كچان دبر و ئەڤ حەزكرنا هەنێ‌ ب یا خورتان دشوبهاند، پا چاوان ئەو حەسیدیێ‌ بوێ‌ جوانیێ‌ نابەن. ئەڤە ژی جورەكێ‌ هاورەگەزیێ‌ یە یان نزیكبون بو هەمان رەگەز، هەر چەندە ئەڤ دیاردە دناڤ كومەلگەهێ‌ مە دا نینە و زێدەتر، بو پەسنا جوانیا وان كچان بویە. 
6. پەرەگرافێ‌ (10): ئەڤ حالەتە ژ حالەتێ‌ پەرەگرافێ‌ پێنجێ‌ یێ‌ جودایە و كێم جاران كور و كچ بەری پروسەیا هەڤژینیێ‌، پەنایێ‌ بو ڤێ‌ خوشیێ‌ و بەرپرساتیێ‌ دبەن، هەر چەندە گولێ‌ دبێژیتە دەیكا خوە كو مەلایی ئەم مەهر كرینە و دوو كەس ژی شاهد بوینە! لێ‌ ئەڤ بەهانا وێ‌ ئەگەر راستی ژی بیت، لدەف دەیكا وێ‌ و مامێ‌ وێ‌ ب چ ناچن.

بوچی سكس:
رەنگە بێژین بوچی نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ هێزا خوە یا نڤیسینێ‌ دایە سەر ڤان پەرەگرافێن سكسی، كو دشییا چەندین بابەتێن دی و كێشەیێن ناڤا گوندی بەرچاڤ بكەت! بمن وەرە، رۆماننڤیسی ئەنقەست ئەو بابەتە وەرگرتبیت و ڤیا بیت برییا ڤان پەرەگرافان، كێشەیەكێ‌ بەرچاڤ بكەت، ئەو ژی بێباربونە ژ گرنگترین تشتێ‌ مێشكێ‌ مروڤان مژویل دكەت! دخواندنا رۆمانێ‌ دا، نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ زوم ئێخستیە سەر دوو تشتان، كو برەنگەكی و دوان، ئەگەرێن مەندبونا كێشەیێ‌ نە، ئەو ژی زەلامێن ئاینی، هەر وەكو دڤی پەرەگرافی دا دكەڤیتە بەرچاڤێن مە: "ل وی دەمی ل گوندان تەلەفزیون كێم هەبون..... پیرەمێرو و گەنجێن گوندێن نزیك ژی دهاتن، شەڤبێریا خوە دگەل تەلەفزیونێ‌ دبوراند..... مەلایی دگوت: حەرامە هەچكو مەلهایەك دژورڤە" لاپەر 100 ، دوو: عەشیرەت، دەما دەیكا گولێ‌ نەڤێت كێشەییا وێ‌ بگەهیتە بەر دەستێ‌ یاسایێ‌ و هوسا دبێژیت: "هەكەر زابتی ژ تە پرسی: كێ‌ تو دایە بەر كێران، بێژە ئەز نزانم!".لاپەر 166.

تەكنیكا رۆمانێ‌:
ئەگەر ل تەكنیك و شێوازێ‌ رۆمان پێ‌ هاتیە نڤیسین تەماشەبكەین، هەمی رویدان و سەرهات ژ زاردەڤێ‌ كچەكێ‌ كو پێش وەخت دناڤ دەفتەرا بیرهاتنێن خوە دا توماركرین، بو هەڤالا خوە ڤەدگێریت. نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌، زێدەتر ئەو رویدان ژ سەر زارێ‌ وێ‌ كچێ‌ ڤەگوهاستینە، ئەوێن خزمەتا رۆمانا وی دكەن، ئەو ژی بابەتێ‌ بێباربون ژ سكسی یە. دا كو بشێت ژ دەرحەق ڤی بابەتێ‌ هەستیار دەركەڤیت ژی و دهەمان دەمدا، كومەلگەهی وەك هەیی نیشان بدەت و ژیانا سادەییا خەلكێ‌ گوندان و كومەلگەهێن عەشاییری بەرچاڤ بكەت و دهەمان دەمدا، رۆمانا وی پەیامەكێ‌ هەلگریت! رویدانێن رۆمانێ‌ وەك رێزبەندیەك داینە دویڤ ئێك و پەنا برییە دەف دەفتەرا بیرهاتنان، دا بشێت خەلەكێن رویدانان بدەتە دویف ئێك. ژ لایەكێ‌ دژیڤە، دا كو ڤەگوهاستنا هەمی رودان و سەرهاتێن دناڤا رۆمانێ‌ دا هاتینە بەحسكرن، خوە دقالبێ‌ ژیانا گوندایەتی و كومەلگەهی دا ببینن، نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ كلیللا ڤەگێرانا ڤان رودانان دایە دەستێ‌ كچەكێ‌ و ئەو شوینا وی بویە ڤەگێر. ئەڤ جورە شێوازە ژی ژدوو ئالیان ڤە خزمەتا رەواجا رۆمانێ‌ دكەت، ئێك: مسداقیەتێ‌ زێدەتر ب رودانان وەك هەیی ددەت، دوو: بو خواندەڤای ژی ئەڤ شێوازە خوەشترە، بتایبەت خواندەڤایێ‌ هەچكو هەیی.

بەزاندنا هێلێن سور:
سكس ئێك ژ بابەتێن هەرە قەدەغەكری یە و ب ئاشكەرایی دناڤ كومەلگەهی دا ناهێتە بەحسكرن و ئەگەر بگشتی بێژین، دكومەلگەهێن عەشاییری دا، رەوشەنبیرییا سكسی بخوە ژی گەلەك یا كێمە. بهزرا من، نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ ئەو پەرێ‌ ئازادیێ‌ دا یە خوە و گەلەك پەر سەراڤ كرینە، كو رەنگە ئەگەر مە بچاڤ دیتبن و گوهـ لێببن ژی، مە خوە دسەر را هاڤێتی یە. لێ‌ پسیار ئەوە، ئایا ئەڤ بابەتێن هەنێ‌ بهێنە بلاڤ كرن یان نە؟ هەر چەندە بیرورایێن جودا ژی هەنە، لێ‌ پتریا بوچوونا دگەل وێ‌ دانە، كو دڤێت دناڤ ئەدەبیاتان دا بهێنە بەحسكرن و ئەڤە تا راددەیەكی ژی ب هەناسەیا نڤیسەرێ‌ رۆمانێ‌ ڤە گرێدایە، كا ئەوان بابەتان وەك تەحەددایا جڤاكی بكاردئینیت یان ژی حەز دكەت وێرەكیێ‌ بدەتە خوە یان ژی هونەرێ‌ رۆمانێ‌ و ڤەگێرانێ‌ دخازیتە وێ‌ چەندێ‌. دڤێت ژبیرنەكەین ژی، تێگەهشتنا مە بو دەوروبەرێن مە و ئەو هەمی تشتێن رویددەن، تێگەهشتنەكا لاوازە و درۆمانێ‌ دا، ئەڤ تێگەهشتنە برەنگەكێ‌ باشتر دهێتە دیتن. بهزرا من دڤێ‌ رۆمانێ‌ ژی دا، ژبەركو بابەتەكێ‌ كومەلایەتی هاتیە وەرگرتن، زور ئاسایی یە ئەڤ بابەتێن هەنێ‌ هاتینە بەحسكرن و رەنگە، دخواندنا رۆمانێ‌ دا، ئەو ورژاندن تێدا نەبیت، هندی بابەتی خاستیە ڤێ‌ چەندێ‌. لێ‌ دراستیا خوە دا، مروڤ دشێت بێژیت كو رۆمان بخوە ژی خوەدان پەیام بویە و شیایە بابەتەكی ب ئازرینیت، كو رەنگە بەحسكرنا وێ‌ گەلەك باشتر بیت ژ نە بەحسكرنا وێ‌، ئەو ژی كەبتا سكسی یە، كو كارتێكرنا وێ‌ یا دوو سەرە. نە بەحسكرنا وێ‌، رێزگرتنە ل داب و نەریتان و ژلایەكێ‌ دی ڤە، دوو دلیێ‌ پەیدا دكەت و داهێنانێ‌ دكوژیت و كومەلگەهی پاشڤەمایی دهێلیت.

ژێدەر:
ـ كەمال سلێڤانەی، نەییا بەندەمانێ‌، رۆمان، ژوەشانێن ئێكەتیا نڤیسەرێن كورد ـ دهوكـ 222، چاپخانا هاوار ـ دهوك 2011.
ـ كولن ولسن، فن الروایە، الدار العربیە للعلوم، المترجم محمەد درویش، 2008.
ـ سابیر رەشید، رۆمانی كوردی ـ خوێندنەوە و پسیار، دەزگای چاپ و بلاوكردنەوەی ئاراس، هەولێر 2007.
ـ شاكر حەسەن، العلاقات الجنسیە و الاسریە، الحوار المتمدن، 2012.
ـ دكوڤارا پەیڤ ژمارە 70 دا هاتیە بلاڤكرن لاپەر 77 تا 83
إرسال تعليق